Cale chi siat s’arresurtau de is eletzionis regionalis de su binticincu de friargiu, Alisandra Todde no est de passagiu: “Andit comenti depit andai deu abarru in Sardigna”, narat sa candidada de su Campu Mannu, “est unu sceberu nasciu de su disigliu de doani esperientzia e cumpetentzia a sa terra mia”. A pustis airi biviu in noi natzionis diversas, Todde (manager e imprendidora, cuatru limbas connotas e deputada de is Steddaus in Parlamentu) torrat in Sardigna ponendu in sa mirada sua sa presidentzia de sa Giunta Regionali. E, forsi, po torrai in possessu de su tempus passau in atrus logus est andendu de una parti a s’atra de s’Isula, in dogna provincia e in dogna bidda: “Est un’esperientzia galana de averas cussa de fueddai cun sa genti. Agiudat, massimamenti, a cumprendiri cali funt is problemas, is abbisongius de a innantis. Sanidadi, trabagliu e s’istrutzioni po is figlius. E depu nai, prus che a totu in is logus a tesu, cussu chi s’amostat est su disisperu”.

Ma sa realtadi est peus de cussa chi pensaiat? “De annus medas biu una Sadigna de seguru in mudamentu, ma sempiri a palas de atrus logus. Custu disisperu chi apu cicau ddu biu de prus in is zonas de su a intru sardu. Est tropu manna sa diferentzia po unu piciocu chi si pesat in dd’una bidda e cussu chi, invecias, nascit e pascit in dd’una citadi manna. Tocat a torrai a donai una giustitzia sociali a is zonas chi non funt stetias calculadas”, narat a bogi arta Alisandra Todde. Chi sighi a nai, in pissu de sa candidadura sua: “Sa pensada est nascia a intru de is Steddaus, a mei mi ddu ant pediu e inderetura apu chistionau cun su coordinadori regionali e a pustis ni eus fueddau in dus atobius cun totu is iscritus. Totu custu at atobiau sa volontadi mia de mi intregai a sa Sardigna e sa spera est a ddu fairi comenti de presidenti de sa Regioni”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su seigi de friargiu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.youtube.com/channel/UCQUiZcKPu4a0Epj70I5PXOQ