At fatu agatai a is indagadoris sa domu de tres de Mateu Messina Denaro, domu chi at bidu sa presentzia de su boss finas a is primas dis de làmpadas passau, a su numuru 260 de s’orruga de Santu Giuanni, in Campobello de Mazara.

Giuanni Jihed, trintatres annus, de originis tunisinas, ma nasciu e pesau in sa bidda aunia biviat Messina Denaro, meri de s’azienda “Casa Nuova”, chi s’ocupat de tramudai de domu in domu, at chistionau, amostendusì in cara chena arriolu, cun su telegiornali de su primu canali de sa Rai: issu at fatu sa tramuda de su boss.

“M’ant cicau cun messagius fueddaus in whatsapp”, at nau, e immoi totu torrat. “Sa domu, su frigoriferu e totu cussu chi ddue fut apicigau”, totu materiali chi immoi s’agatat in is manus de is indagadoris.

S’omini, chi est coiau e tenit tres figlius piticus, at chistionau fintzas cun su “Corriere della Sera”. Narat ca a ddu cicai est stetiu Messina Denaro, chi si faiat lamai Andria Bonafede, po portai sa mobilia de sa domu de orruga Santu Giuanni a cussa de s’orruga Santu Idu.

Unu contu de vida e de trabagliu massimamenti chi ddu arriolat: “Immoi giai ca m’arremonu sa telefonada de Mateu Messina Denaro, a pustis totu su casinu chi ant fatu cun s’acapiu. Issu no at fatu mai perunu nomini candu m’at cicau, teniat una bogi trancuilla meda e iat nau feti ca teniat abisongiu de una tramuda de mobilia in Campobello. In whatsapp m’at mandau sa fotografia de custa mobilia chi s’agataiat, comenti m’at scritu in s’orruga de Santu Giuanni. Mobilia normali comenti teneus totus:unu letu, una lavatrice, su frigoriferu cun su calamida ‘Il padrino sono io’ e dus armadius sbuidus. Totu cosa chi costaiat pagu e difatis su pretziu chi dd’apu fatu fut basciu: cincucentu eurus e at pagau in paperi. M’iat finas nau ca po sa fatura mi iat airi mandau is documentus e su codici fiscali, chi tandu non teniat cun issu. Ma, a pustis no m’at mandau nudda. In whatsapp a su costau de su numuru apu scritu feti: ‘Preventivo Campobello’”.

Sa tramuda est partia a is seti e mesu de mengian ude su 4 de làmpadas, ma Jihed non ddu est andau  ca teniat atra cosa de fairi. Atrus dus trabagliadoris de s’azienda si ndi funt interessaus e po coidai iat pediu atrus dus trabagliodoris a un’atra azienda. Nemus de custus ant arreconnotu su boss.

Cussu mengianu, arregodat Jihed: “Biora de is seti e dexi dd’apu mandau unu messagiu po ddi nai ca fustis adderendu e lompiaus a pustis de binti minutus. M’at arrespustu cun d’unu messagiu fueddau, chi apu allogau e candu ddu apu torrau a intendiri mi soi apilurtzau. Sa bogi fut mudada e pariat orrosciu. M’at a dogna manera nau: ‘Est de importu chi non addureis de prus, bosi seus aspetenduru foras de domu’. In su messagiu iat fatu cumprendiri de no essiri a solu, ma candu funt lompius is piciocus fut solu. Mohamed, unu piciocu tunisinu chi trabagliat cun mimi, m’at nau ca una borta imbucaus in domu Messina Denaro est torrau gentili e ddus at cumbidaus cun cafeu e abba. Is armadius in pissu de su camion funt sbuidu, chena perunu bestiri o paperis e finas su poster de Joker, su disicenti miu ddu at bidu feti in sa domu noa, prontu de apicai”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su binticincu de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://www.open.online/2023/01/20/matteo-messina-denaro-poster-padrino-joker-foto/