“Non tengiu pensada peruna de mi fuiri”. Ddu at torrau a nai eris, intru de un’atobiu cun Paulu Ciani, segretariu de Demos, in su presoni de seguresa manna de Budapest, Ilaria Salis, sa maista de trintanoi annus de arreiginis sardas, impresonada in Ungheria de, prus o mancu, un’annu.

“Sa spera est de ndi bessiri de sa cella po tenni is acapius in domu, finas innoi in Budapest, poita podit essiri su caminu bonu po torrai in Italia”, est cussu chi si ligit in sa Stampa de Torinu e in su Messaggero de Roma. “No agatu giustu de tenni in contu su perigulu de mi fuiri – assegurat Ilaria – poita soi una picioca cun dd’una familia, unu cumpangiu e unu trabagliu. Non tengiu gana de mi fuiri. M’ant nau ca innoi acanta nd’ant pesau una pintada in su muru chi m’at arriolau. Sa spera est chi possa tenni unu processu giustu”.

Ilaria Salis cumpartzit s’aposentu de su presoni cun atras seti presoneras e at possiu atobiai Paulu Ciani po un’ora. S’est amostada chena cadenas, ma cun is guardias a su costau. “Dd’apu nau ca soi andau a dd’agatai poita soi unu parlamentari chi rapresentat una Natzioni – contat Ciani –. Issa ma’t cumbidau de sighiri a dda ponni in contu. Deu apu intendiu custus fueddus comenti unu pediri agiudu a s’Italia”.

“Ilaria – sighit a nai Ciani – at sunfriu meda, massimenti in su tempus de su cumentzu de sa presonia sua. Dapoi calencuna cosa est migliorada, ma pagu. Ilaria sighit a castiai su benidori, teniat gana de chistionai de su oi e de su crasi, ma in s’atobiu est bessiu a pigliu finas s’annu passau a intru. M’at nau ca su disigliu cosa sua est cussu de tenni is acapius in domu in Italia, ma at cumprendiu ca su caminu podit essiri finas de abarrai in Ungheria. Po custu su babbu e sa mama funt in cica de calencuna domu de podiri afitai. Ma un’atru arriolu mannu est cussu de tenni unu processu giustu. Ddi timit meda a-i custu”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Giobia, su bintidus de friargiu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.adnkronos.com/cronaca/ilaria-salis-padre-roberto-domiciliari-ungheria_5XfREtgVm0aTATjsZd5l7K