Un’orruga legia meda cussa chi s’agatat in Casteddu in is orus de Monte Claro. Po chini depit passai de una parti a s’atra est sempiri unu burdellu. Machinas e motos chi currint, non totus po caridadi ca s’agatat finas genti chi tenit conca, e parint ca a cracai su pei po andai prus a lestru siat lei. Orruga ereta est via Cadello, chi si prestat a curriri, ma est finas perigulosa po chini si ddue ingiriat.

Eriseru, a pusti prangiu, una mamma cun d’unu pipiu, in sa carrotzedda, funt passendu su caminu, forsis furint andendu a intru su parcu o forsis teniant gana feti de passillai. Una motocicreta non fait in tempus a si frimai e ndi boddit su pipiu bocendudeddu. Teniat feti un’annu e tres mesis Danieli! Teniat sa vida indenanti. Eita abarrat? Una mamma, unu babbu e totu is parentis, chi ddi funt a ingiriu, disisperaus. No at essi nudda comenti a innantis, banalidadi ma beridadi.

De chini est sa curpa? De chini non ponit is caminus in seguresa? Totu podit essiri ma a nosu pragit a pensai chi totu partit, che sempiri, de is familias: tocat a imparai a is figlius nostus ca andai tropu a lestru cun machinas e motos est perigulosu po chini currit e po is atrus chi s’agatant in is caminus.

Candu si morit unu pipieddu iat essi bellu a si frimai totus, a s’arrabiai cun su mundu: no est giustu e non s’agatant fueddus. Dolu tropu mannu chi nosi lassat sbuidus.

De custa nova mala est abarrada spantada totu sa citadi e finas chini donat agiudu comenti is agentis de sa politzia: “In bint’annus de trabagliu, non mi fut mai sussedia una cosa de aici, est unu disisperu”, narat unu de issus.

Sa spera, forsis sa sola, est chi sa morti de su pipiu, possat serbiri a calencuna cosa, a ponni in seguresa is orrugas e a cicai de imparai a totus ca is logus po curriri non funt aintru de is biddas e is citadis, ma in logus aunia non si pongiat in perigulu sa vida de is atrus.

 

 

2 de friargiu de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

 

Foto: https://www.quartocervello.it/aree-di-intervento/elaborazione-del-lutto/