Tzerriau de SkyTg24, su sindigu de Casteddu, Pàulu Truzzu, chistionat de cussu chi at passau po nai ca cussu chi est sussedendu in Austria, aunia chini no at fatu su vacinu est incungiau in domu, no est sa solutzioni.

“Deu apu fatu dus vacinus, ma soi positivu, erriscaus de cumprendiri ca su Green Pass est sa meigina po totu is problemas de su Covid, ma no est aici, narat su sindigu, is tamponis invecias serbint finas po sa genti chi est vacinada”.

Eriseru Truzzu at fatu sciri, in is sociale de essiri impestau a su virus, ma giai est beni postu, finas chi incungiau in domu.

“Torru gratzias a su vacinu, poita s’impestu est lebiu. Cussu chi est sussediu a mei fait cumprendiri ca su vacinu serbit meda”, at nau eriseru a SkyTg24. Est a nai ca su sindigu de Casteddu fut prontu a fairi finas su vacinu de tres: “Ma imoi, cun s’impestu chi tengiu, non ddu facu, ma dda iari fatu chena perunu problema”.

In su fratempus in Sardigna s’impestu abarrat prus bonu de atras regionis italianas, ma crescit finas de nosu. Torrat a fairi morri sa genti e finas cussus chi imbucant in terapia intensiva.

Custu est su bulletinu regionali de eriseru, su 17 de Sant’Andria: “Funt centutrinta is impestau nous in pissu de 2.555 personis cumpudadas. In sa terapia intensiva funt imoi in dexi e cussus chi s’agatant in is atrus aposentus in corantatres. Funt incungiaus in domu in 1942, ca ndi funt bessius in otantases e, a dolumannu, tocat a chistionai de atrus dus mortus, una femina de otantases annus e un’omini de otantanoi. Amboduos biviant in sa provincia de Aristanis”.

Is “no vax” e is “no green pass” ant a manifestai sabudu chi benit in Casteddu, ma non in is prassas e in is caminus aunia s’agatat genti meda. Est custa sa decisioni pigada in s’atobiu de eriseru a mengianu, in videu, de su prefetu de Casteddu Giuannifrancu Tomao: “Eus tentu in contu ca in Casteddu is atras manifestadas funt in pagi e ordini. Eus aici decidiu de non ponni in baculus in is orrodas po pusti cras. Chini bolit manifestai ddu podit fairi in prassa Garibaldi, ma abarrendu frimus inigui”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Foto:https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid19-misure-dell-istituto.html