Su centru de manca, chi immoi est lamau Campu Largu, donat una mirada a is eletzionis comunalis cun feti una spera: torrai a si pigai is citadis sardas mannas, cun Casteddu, Tatari e Salighera indenanti de totus.

Unu bisu chi, po essiri fraigau in realtadi, tenit abbisongiu de agatai candidaus e candidas giustus. Una cosa est segura: in Casteddu non c’ant essi is primarias. E, difatis, eris, in s’orruga intregada a s’Emilia, si funt agataus po una ciaciarrada de unu.

“Su caminu maistu est cussu pigau po is Regionalis”, at nau su coordinadori de Casteddu de is Steddaus, Migheli Ciusa, “chi nos at permitiu de nosi pigai su guvernu de sa Sardigna”. E su segretariu de su Pd, sempiri de Casteddu, Guidu Portoghese, at aciuntu: “Nemus at fatu nominis e, cun s’acordiu de totus, s’est decidiu de aspetai su 9 de arbili, est a nai martis chi benit, candu at essi amostada sa Giunta e fatu finas su presidenti de su Consigliu Regionali. De tandu nosi eus a biri giai de sa dì a pustis, su 10, po pigai unu caminu chena torrai in segus”.

Feti unu nomini nd’est bessiu a foras eris, fatu de Lucianu Uras, babbu mannu de is Progressistas: cussu de Massimeddu Zedda.

Finas in Tatari, aici comenti in Salighera, su sceberu no est aici facili. In Tatari, in su mentris chi su centrudrestra cun Bainzu Mariotti, e is civicus, cun su sceberu de Nigola Lucchi comenti de “leader” po su pustis Nanni Campus, parit chi apant agatau su caminu insoru, su Campu Largu est galu castiendusì in is orus. S’est postu in disponimentu Marianu Brianda, chi cinc’annus a immoi at perdiu contras de Nanni Campus. Ma, non est de ponni a un’ala su nomini de Giuanni Francu Ganau, finas chi su nomini, aunia si podit serrai sa cuntierra, est cussu de su segretariu provinciali de is democratigus, Giusepu Mascia. Eus a benni a biri.

 

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Cenarba, su cincu de arbili de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Civico_%28Cagliari%29