Primus fueddus de Giorgia Meloni un Mateu Salvini de fatu sa vitoria a is eletzionis de dominigu passau. Is dus si funt atobiaus, prus o mancu po un’ora, in sa domu de is Fradis d’Italia, aunia sa “leader” de su primu partidu italianu, – chi est trabagliendu po cumporri su guvernu – sa dì a innantis iat atobiau su coordinadori de Fortza Italia Antoni Tajani.

Inderetura ant scritu unu billletu po ddu fairi girai in is giornalis: “Grandu agiudu e is matessis pensamentus – ddu est scritu – s’una e s’atru funt allirgus medas po sa fidi donada de is italianus a totu su centrudrestra e ant torrau a nai ca intendint responsabilidadi manna po is votus pigaus. Meloni e Salvini ant cumentzau a castiai is cosas prus urgentis chi tocat a fairi”.

In segus de is Fradis d’Italia ant fatu sciri: “Non ant chistionau né oi e né is dis a innantis de nominis, incarrigus ministerialis e no est beridadi po nudda cussu chi is media funt nendu, aici comenti no est beridadi is novas de un’acordiu intru de sa Meloni cun Draghi”.

Giai eris a mengianu Giorgia Meloni, fueddendu a pustis essi abarrada citia po una pariga de dis, at coidau a nai ca is fueddus ligius in is giornalis non funt is sus, massimamenti candu narant ca non bolit donai a Salvini unu ministeru de importu poita est a su costau de is russus: “Agatu fueddus chi no apu mai nau, si pongiant s’anima in pagi totus, su centrudrestra at bintu e immoi est prontu a guvernai po cinc’annus. Tocat a dd’acabbai cun custus sciollorius”.

Su segretariu de sa Lega po contu suu, e in manera crara, est torrau a nai ca bolit su Viminali. Scriendu in su social in pissu de sa nova de duxentus migrantis lompius in Calabria at umperau custus fueddus: “Ci bolit calencunu chi torrit a difendiri is lacanas e leis noas. Sa seguresa depit essiri totu po is italianus. Nosu calencuna pensada dda teneus”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Giobia, su 29 de cabidanni de su 2022

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: https://www.adnkronos.com/governo-oggi-incontro-meloni-salvini-e-forza-italia_75ogthqs14KLelmYFo3EWj