“Seus totus innoi po unu mengianu nou, chi non s’at a arregalai nemus ma chi nos si depus pigai a sa sola”. Custus funt is fueddus chi Arrenatu Soru at umperau po acabbai s’arrejonada in Ula Tirso, aunia at fatu cumentzai sa cursa po lompiri a diventai Guvernadori de sa Sardigna. At scioberau Ula Tirso, in is orus de su Lagu Omodeo, a pagu tretu de sa diga de Santa Crara, de sa cali ocannu est su de centus annu chi s’agatat innoi.

“Oi – at nau Sooru candu at fueddau – si chistionat de guvernadoris et est unu fueddu chi eus sempiri intendiu poita in is colonias si mandand is guvernadoris e nosu seus abituas a nos’intendiri colonia. Depeus pigai una decisioni – at aciuntu – chi ponni unu guvernadori o una guvernadora chi at abarrai citia e at a mudai pensada in calechisiat ora castiendu eita cunbenit e sighendu is alleantzias fatas o distrugias de Giusepu Conte. O forsis, comenti narat su Statutu de sa Regioni Sardigna, ponni unu presidenti chi rapresentit is personis chi ddu ant eligiu e rapresentat una comunidadi, unu populu, una terra, chi non at a abarrai citiu e chi at a difendiri is interessus de sa Sardigna e de is sardus”.

“Seus lompius in custu logu – at nau galu Soru – po pigai sentidu e po cicai genti chi est in domu e non tenit perunu interessu a custas eletzionis regionalis. Seus innoi poita c’at bisongiu de bosatrus po portai a innantis progetus mannus po ndi pesai un’atra Sardigna e oberri unu caminu nou. Finas chi non seis andaus a votai in is eletzionis urtimas oi non si podit abarrai indiferentis, seus totus in su paris, totus, manc’unu foras, po nosu e po totu sa genti chi at a lompiri”.

Su caminu de Soru at a sighiri in dogna bidda de sa Sardigna po fairi connosciri is pensadas suas e de is listas chi ant decidiu de ddi essiri a su costau, chi si prenint de ominis e feminas chi tenint unu bisu.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Lunis, su bintinoi de gennargiu de su 2024

 

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.vitobiolchini.it/2023/12/29/ci-scrive-peppino-mura-elettore-di-jerzu-onorevole-soru-non-accresca-la-confusione-uniti-si-vince-divisi-sicuramente-no/