“Invecias de passilladeddas a sa sola, feus una ciaciarrada comenti s’umperati in America e agiudaus is sardus a cumprendiri e a decidiri”. Renato Soru cicat de portai sa cuntierra a Pàulu Truzzu, chi fait sciri chi non s’at a presentai in perunu atobiu cun atrus candidaus a presidenti.

Soru non fait mai su nomini de Alissandra Todde e nemancu de Lucia Chessa, ma finas custas funt tzirmoniadas: “Ddu depeus fairi inderetura in dd’unu tiatru o, comenti in is Stadus Unidus, in dd’una univeridadi, indenanti de una truma de piciocus e piciocus. Ddu amostaus in ‘streaming’, ma tocat a fairi de totu po ddu trasmitiri in sa telivisioni o in totu s’Italia o feti in Sardigna. Bastat a tzerriai, po fairi is preguntas, unu de is medas giornalistas sardus chi sighint sa politiga, in manera de donai totu is informatzionis chi a sa genti serbint”.

Soru si frimat contras de su candidau presidenti de sa coalitzioni ghiada de Fradis de s’Italia: “Cumprendu is problemas de Truzzu chi at depiu aspetai, e duncas est partiu adduru, is certus chi ant fatu in Roma”, narat Soru, “e cumprendu finas s’arriolu de incasciai totu is impignus in tempus pagu, deu ddu soi fendu dogna dì de calencunu mesi. Po custu ddi naru: in prus de is tribunas eletoralis in televisioni a is calis seus lamaus, torraus a su connotu e aprontaus un’atobiu pubricu a s’americana, aunia dognunu de nosu possat chistionai de is pensadas suas, cun su tempus oguali po totus. Est un’ocasioni manna po torrai a acostiai sa genti a s’importu de sa politiga”.

Su sindigu de Casteddu at giai arregodau a Soru sa batosta chi nd’at boddiu cun Cappellacci in su 2009, ma inderetura Soru at arrespustu e non si ddu at mandau a nai: “Forsis Truzzu fut pensendu a atru. In su 2009 apu perdiu po mori de is faulas contadas in is televisonis e in is giornalis de Berlusconi chi cuasi fut dogna dì in sa terra nosta. Ma, a pustis cinc’annus, candu fui candidau po is Europeas apu pigau cuasi 200 mila preferentzias. Prus votus de cussu chi issu iat pigai bivendu tres bias”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Martis, su trinta de gennargiu de su 2024

 

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.regione.sardegna.it/notizie/avviso-di-chiusura-temporanea-uffici-urp-presidenza-per-manutenzione