Seui, po s’ora, at bintu una bataglia. Sa guerra est galu longa, ma totu paris, comenti est sussediu, si podit binciri de nou

Eris su Consigliu Regionali at postu dinari a curriri po sarvai s’autonomia de sa scola seuesa e sa genti de sa bidda s’est allirgada meda. Totu finas a su mesi de làmpadas. de ocannu, ma custu si sciat giai. Sa spera e s’orrestu de sa bataglia tocat a dda fairi po ocannu chi benit. Est serbia s’unidadi de totu sa Barbagia de Seulu, non tocat a si ndi scaresciri. Totus funt calaus in prassa po morrungiai contras de su dimensiamentu scolasticu bofiu de una politiga chi non tenit ogus, e nemancu coru e conca, po is zonas de s’aintru sardu. Custa bia at tentu origas, est a nai. Po ocannu totu est sarvu, ma tocat a gherrai de nou cun sa spera chi in su Consigliu Regionali benienti ddue imbuchit genti sabia chi cumprendat ca sa Sardigna no est feti Casteddu, Tatari o Terranoa.

425407748 10227656066340093 5987472130331483862 n

 

P1029104

 

 

 

 

 

 

 

 

P1029111Tocaiat a festai, sa bataglia de unu binta, e Seui at festau. Ddu at fatu cun is mamas chi ant aprontau unu cumbidu po totus in cussa prassigedda de is scolas, aunia si funt atobiadas po degi dis de sighiu. Piciocas, e finas piciocus est a nai, chi ant dromiu in terra, in su frius e in sa ciligia aspetendu arrespustas de sa politiga. Genti chi tenit a coru sa chistioni de is biddas e chi at sceberau de biviri a tesu de su machiori de is citadis po pesai figlius in s’ambienti meglius. Chini tenit sa fortuna manna de si ndi pesai in dd’una bidda est prus cuscentziosu po cantu pertocat sa s’identidadi sarda. Giai cumentzendu de sa limba. Aici est e non si podit nai ca non est beridadi.

Immoi tocat a batagliai, sempiri totu paris e sempiri cun totu s’atra genti de sa Barbagia de Seulu, po atras chistionis: cussa de sa sanidadi est sa prus de importu.

Iat essi galanu de averas a biri totu sa genti de is biddas de Stressili, Sadili, Seulu, Seui e Ussassa strintas comenti de unu punnigosu a gherrai contras de sa mala giustissia e de leis chi non serbint né in celu e nemancu in terra. Bastat a ponni a un’ala su “campanili” e is tesseras de partidu. Totu paris si podit fairi calencuna cosa, a sa sola non s’andat de peruna parti.

P1029155 1

 

 

 

 

 

Chini andat a guvernai de su bintises de friargiu depit cumprendiri ca non si podint tenni is matessis pensadas po logus bivius meda comenti po logus bivius de genti pagu. Sa Sardigna no est feti mari o costas spantosas, est finas su aintru aunia si ddue agatant cussus chi donant “fama e gloria” a s’Isula nosta.

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su dus de friargiu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: Fabritziu Mura