A pustis airi cumentzau in Tatari su giru eletorali in Sardigna, Migheli Santoro s’est frimau eris a mengianu in Nugoro, a innantis de lompiri in su mericeddu in Casteddu. Su giornalista famau, nasciu in Salerno su dus de mesi de orgiolas de su 1951, sighit aici su caminu de acurtziamentu a is eletzionis europeas chi s’ant a fairi s’otu e su noi de làmpadas de ocannu. Po presentai sa lista sua “Pace, Terra, Dignità”, a dogna manera, tenit abbisongiu de arregolliri is setantacincu mila firmas chi funt necessarias. Est a nai cuindixi mila in dogna circoscritzioni.

“S’arregorta est sighendu a andai a innantis beni meda, finas chi teneus custa lei legia – at nau Migheli Santoro chistionendu in sa prassa Vitoriu Emanueli in Nugoro –. In custa Italia seus postus a un’ala, finas in biddas e citadis medas cumandadas de su centru de manca”. In sa citadi de Gratzia Deledda, invecias, is cosas funt andadas in sa manera meglius possibili. Prassa prena che un’ou, spantosamenti poita sa dì fut bella meda e sa genti podiat sceberai atru de fairi. Santoro at caglientau meda sa genti lompia po dd’ascurtai: “Su presidenti de su Guvernu beciu, Giusepu Conte, s’est acatau feti immoi de cussu chi est sussediu in Bari e at chistionau de moralizatzioni – at nau Santoro – cussu chi est sussediu in Puglia, donai crobba, sussedit in cuasi totu is Cumunus italianus. Non sciu propriu comenti Conte nono si ndi siat acatau a innnantis”.

Dinamicas a intru de su Partidu Democratigu e Steddaus e cuntrastus intru de issus. In su programa de Santoro su fueddu chi s’agata de prus est cussu de “Pagi”: “Non possu acetai chi cussus pipius, in Gaza, morgiant a cussa manera. C’at sa risolutzioni de s’Onu, ma nemus ddis ponit menti. Non possu acetai chi su Guvernu italianu non facat nudda e a sa matessi manera s’Europa, in prus de non fairi nudda non fait mancu intendiri sa bogi sua comenti iat dep’essiri. Israele dda depit acabbai de umperai bombas contras de sa Palestina”.

 

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Lunis, su cuindixi de arbili de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.la7.it/dimartedi/video/lintervista-a-michele-santoro-30-05-2023-487949