Sa Procura de Casteddu at serrau cun ses incurpaus s’indagu in pissu de su prangiu de Sardara “chi non si ppodiat fairi” de su seti de arbili de su 2021.

In is termas sardaresas, non tenendu contu de is regulas contras de su Covid de cussu tempus ca sa Sardigna fut in zona colori de arangiu, si ddue furint agataus in prus de coranta intru de dirigentis regionalis, politigus, sindigus, capus de spidalis e militaris. Medas de custus a s’erribu de sa Guardia de Finanza, chi ant fatu acabbai su prangiu, ce dda iant fata a si fuiri.

Su colonellu Marcu Granari, cumandanti de su 151° Regimentu Fanteria de sa Brigata Sassari, depit arrespundiri de peculau po airi umperau sa machina de s’esercitu e finas de fartzu. De su matessi depit arrespundiri su tenenti colonellu Mariu Piras e po su segretariu, su caporali Davidi Concas.

A totu custus su pubricu ministeru Giuannigiagu Pilia cuntestat finaas curpas de su Codici penali militari, poit at erriciu novas de sa Procura militari de Roma chi iat cumentzau inderetura s’indagu a pustis su prangiu.

Antoni Casula, chi fut su cumandanti regionali de sa Forestali, est, invecias incurpau de airi atacau documentus: a ddu ponni in trevessu est s’arti sua ca in is compitus sus ddue fut finas cussu de depiri cumpudai.

Sempiri Pilia incurpat su sindigu de Mandas Umbertu Oppus, chi tandu fut diretori generali de s’Assessorau regionali a in Entis Locali, e a Giuanni Corona, su manager responsabili de is termas de airi favoressiu is tres militaris incurpaus cun testimonias decidias intru de issus e totu.

Postas a un’ala, invecias is positzionis e su diretori becu de Forestas Giulianu Patteri e de su manager beciu de s’Azienda ospedaliera de s’universidadi de Casteddu, Giorgiu Sorrentino. S’indagu de is magistraus no at portau a peruna parti e bessint de s’indagu.

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: https://www.procura.ca.it/