Mateu Salvini est lompiu, eris a mengianu, in Lanusei cincu minutus a pustis de mesudì. Su capu de sa Lega fut aspetau de genti meda in su tiatru Tonio Dei aunia at atobiau is candidaus de is eletzionis regionalis de dominigu chi benit de is listas chi agiudant a Paulu Truzzu.

Dapoi de is saludus cun is autoridadis civilis e militaris, su ministru de is Infrastruturas s’est cun is giornalistas. In pissu de su paris de su caminu 125, in s’orrogu intru de s’Ogliastra e Casteddu est stetiu craru: “Boleus mantenni cussu chi eus impromintiu”. Fut pensendu a is matessis fueddus chi iat nau su 17 de mesi de orgiolas passau, candu iant obertu s’orrogu de sa 125 Var intru de Tortolì e Bari Sardo, impromintendu de progetai in dd’unu annu su caminu chi andat de Tertenia po lompiri in Santu Pilimu. In pissu de palcu Salvini est bessiu cun dd’una maglia aunia ddue fut scritu “Ogliastra”.

“Su svilupu de s’Isula funt caminus e ferrovias. Is cantieris donant trabagliu. Chi nde chi no tocat a girai sa Sardigna cun Toninelli de is Steddaus e is monopatinus eletricus”.

Salvini at finas fueddau in pissu de sa giustissia, ca est chistioni caglienti in Ogliastra, cun su benienti de su presoni de Santu Tanieli in forsis e su tribunali chi est de tempus meda aspetendu: “Su tribunali de Lanusei est de fundamentu”, at nau su Ministru, ca in segus at atobiau is capus de s’Ordini de is abogaus de Lanusei etotu.

A pustis at pigau in cunsideru su signali de is telefunus chi non pigat in partis de sa Sardigna, comenti intru de Casteddu e de s’Ogliastra. “Po parti manna non teneus ru signali de telefunu e de internet. Aici non est possibili. Is cumpangias telefonicas narant de tenni prus interessu in is zonas bivias meda. Seus in su 2024 e chi non ses cunnetiu non podis bendiri nudda”.

Eus a biri chi funt feti impromissas, ca su tempus est cussu.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Sabudu, su digiaseti de friargiu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.entilocali-online.it/fiaccolata-per-navalny-salvini-la-lega-ci-sara/