“Candu su cumandanti de sa Gendarmeria Giuanniluca Gauzzi Broccoletti e su comissariu Stevini De Santis m’ant nau ca su dinari umperaus de sa signora Marogna non funt stetius spendius comenti si depiat, apu nau: ‘Soi prontu a donai cussu chi tengiu e a torrai su dinari a sa Segreteria de Stadu, poita chi su dinari est stetiu umperau mali sa curpa est feti sa mia’”.

Ddu at nau eriseru in aula, cun fueddus chi no arrespundiant a peruna pregunta, in su processu in Vaticanu, Angilu Becciu, aciungendu chi est stetiu su cumandanti a ddu frimai: “Fustei non tenit peruna curpa, dd’ant cogliunau”, ddi iat airi nau, po cussu chi narat su cardinali de Patada. “Deu – at sempiri nau – su dinari ddu apu procurau, ddu apu donau a sa signora feti poita fut incarrigada de mandai a innantis un’operatzioni chi connosciaus deu e Paba Franciscu”.

Su processu in pissu de sa gestioni de su dinari de sa Segreteria de Stadu est lompiu a s’udientzia numuru bintotu, Becciu in is fueddus chi at bofiu nai si riferiat a cantu spiegau in aula de unu testimongiu chi ddu incurpaiat, su comissaiu De Santis, chi at fueddau de un’atobiu tentu cun Becciu su 3 de Santu Aine de su 2020, pagas dis de fatu chi su Paba ddu iat privau de is diritus de cardinali.

“Ddi iaus fatu cumprendiri ca Marogna iat erriciu dinari meda aunia su cumandu fut lerribau de issu cun bonificus intru monsignor Perlasca e ca chini iat pigau su postu su, monsignor Pena Parra, non sciat nudda”, at nau De Santis arregodendu cuss’atobiu. “Dongiat atentzioni cardinal Becciu, ddi eus nau, poita custa citadina est umperendu su dinari in atra manera, non de certu po missionis umanitarias”.

Becciu, at sighiu a nai su comissariu, “nos at pregontai de agiudai Sessilia Marogna, de non fairi nudda, poita iat andai de mesu deu e sa familia mia. Nos at pregontau cantu dinari iat giai fatu foras sa Marogna e nos at fatu cumprendiri de ponni de buciaca sua su dinari chi mancaiat e de ddu torrai issu etotu a sa Segreteria de Stadu.

Po cantu pertocat su dinari fatu lompiri a sa Spes de Utieri, guvernada de su fradi Antoninu, Becciu “pensaiat de non airi fatu nudda de mali”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Giobia, su 13 de mesi de talamini de su 2022

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22

 

Foto: https://www.agi.it/cronaca/news/2021-07-03/cardinale-becciu-rinvio-a-giudizio-13138982/