“Soi orgogliosa meda de essiri sa femina de unu presidenti de sa Regioni in Sardigna”, funt is fueddus chi Alisandra Todde at nau in su noti de su scrutiniu prus longu de sempiri e finas is fueddus chi at ripitiu prus bias eris candu at chistionau cun is giornalistas.

Po s’acabbu de is numurus giustus mancant galu digiannoi setzionis de is 1.844: ma Todde abarrat in denanti de Paulu Truzzu de 2.615 votus, 45,4% contras su 45%. Po Renatu Soru e Lughia Chessa is numurus funt is mattessis 8,6% e 1%.

In s’atobiu cun is giornalistas de eris in Casteddu, sa presidenti noa ha torrau a nai: “A pustis setantacinc’annus de autonomia ce dda eus fata a ponni una femina”. At torrau gratzias a totu sa genti chi de acanta dd’ant agiudada, ma sa cosa de fairi inderetura, at nau po primu, “est cussa de ci ponni a trabagliai in pissu de su programa”.

“A innantis de totu sa tocat a ponni manu a s’organizatzioni de sa Regioni, castiendu finas a sa gestioni de s’amministratzioni in custas eletzionis. De non creiri”, at aciuntu. E in pissu de is assessoraus, Todde at torrau a nai cantu giai nau intru de sa campagna eletorali: “Teneus una lei becia de su 1977 chi chistionat de filera in dogi assessoraus. Andat mudada a innantis de fairi sa Giunta”. Galu, in sa lista de is disiglius de portai a innantis, sa sanidadi, cun sa filera de is territorius de ponni in peis e s’energia.

“Soi cuntenta de airi tentu una truma e una coalitzioni chi at trabagliau cun gana e barra, comenti sa mia, de femina nugoresa”, at nau. E pagu importat chi sa regula de is duas candidaduras, comenti balit po is Steddaus, non dd’at a permitiri de si torrai a ponni in giogu: “Po fortuna manna non bivu de politiga, po mei est de importu est chi andit a innantis su progetu, cun chini no est de importu. De seguru at abarrai sa coalitzioni”.

 

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su bintotu de friargiu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

                                                                             

Foto: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/analisi-sardegna-la-lezione-della-vittoria-di-alessandra-todde