Est mortu a s’idadi de norantacuatr’annus Mohamed Al Fayed, su miliardariu e meri beciu de Harrods e babu de Dodi, s’omini abarrau bociu paris a sa principessa Diana in d’unu incidenti cun sa machina in su 1997.

Nasciu in Egitu su 27 de gennargiu de su 1929, al Fayed at fraigau un’imperu cumerciali in Medio Oriente a innantis de lompiri in su Regnu Unidu in is annus setanta, chena, a dogna manera a arrennesciri a otenni su passaportu de su Stadu chi ddu at adotau.

Iat cumentzau bendenduru cosa de bufai in is caminus de Alessandria d’Egitu finas a diventai unu nomini mannu in su mundu de is afaris. Su bisu est possiu diventai realtadi apustis s’atobiu cun sa prima pobidda, Samira Khashoggi, sorri de su milionariu saudita Adnan Khashotti. Sa coja est durada feti po dus annus ma Al Fayed non at frimau s’ericamentu e in su 1966 est diventau consulenti de unu de is ominis prus erricus de su mundu, su Sultanu de su Brunei.

In su 1974 s’erribu in Gran Bretagna. A pustis cinc’annus comporada s’hotel Ritz de Parigi, su matessi de aunisa Dodi est partiu cun Diana a innantis de s’incidenti, cun su fradi Ali po binti milionis de sterlinas. In su 1985 comporada Harrods po 615 milionis de sterlinas, a pustis una guerra de dinari cun sa truma mineraria Lonrho. Ddu at bendiu in su 2010 a su rei de su Qatar e cun cuasi sa metadi de cussu dinari at torrau a ponni a postu is depidis chi teniat. Fut su meri de sa scuadra de su Fulham Fc chi at fatu bessiri de sa serie de tres finas a sa Premier Leaugue. Ma al Fayed fut finas omini bonu ca at arregalau dinari meda a chini non si dda passaiat beni.

De tempus meda biviat, chena s’amostai, in sa domu sua, in su Surrey, cun sa pobidda Heine. Sa nova de sa morti est stetia fata sciri de sa familia sua etotu cun d’unu scritu: “Sa signora Al Fayed, is figlius, is nebodis faint sciri ca s’est mortu su pobiddu, su babbu e su nonnu insoru. Mohamed si nd’est andau in serenidadi, mortu de becesa, mercuris su trinta de austu de ocannu”.

 

 

Màuru Mura

 

Cenarba, s’otu de cabudanni de su 2023

 

 

Foto: https://www.ilpost.it/2023/09/01/fayed-mohamed-morto/