Is mannus pretendint, is piticus morrungiant. Si movint, is partidus de su Campu LArgu chi ant agiudau a Alissandra Todde e cun issa ant bintu is eletzionis regionalis de su 25 de friargiu passau. Ancora, a duas cidas de s’acabbu de is eletzionis s’aspetat s’uficialidadi e ci podint essiri spantus, comenti su Partidu Democratigu chi podit bessiri a dogi consiglieris. Chi balit, comenti s’est sempiri nau, s’arregula de un’assessorau dogna tres consiglieris, su partidu de Elly Schlein iat a podiri pediri cuatru postus in giunta. Est a nai ca giai funt de cussa pensada cun undixi consiglieris. A foras de sa partida abarrat sa presidentzia de su Consigliu Regionali, chi sempiri su Partidu Democratigu dda intendit sua. E a dda pigai iat podit essiri su segretariu Pieru Comandini, chi forsis at postu a un’ala s’idea, carignada a longu, de si candidai po fairi su sindigu de Casteddu.

In Giunta, cun chistionis de pesu mannu, si pensat a Giusepu Meloni, su prus votau de su partidu. Girant finas is nominis de su sassaresu Giuannifrancu Ganau, cussu de Annamaria Busia e de sa casteddaia Camilla Soru, chi est a su costau mannu de sa Todde e de sa Schlein e totu, a pustis chi s’est stesiada de su babbu Arrenatu. Su matessi Soru at postu paris sa genti sua in dd’unu atobiu in Milis po fairi sciri ca at a sighiri s’impignu.

In domu de is Steddaus est de pigai in cunsideru mannu Desirè Manca: forti de is prus de otumila votus chi at pigau. Po issa si pensat a un’assessorau de importu chi non sa presidentzia de su Consigliu.

Duas cadiras de sa Giunta, forsis, ant essi donadas a genti foras de su Consigliu scioberada de sa Presidenti Todde. Si fait su nomini de Luca Caschili, chi est giai assessori de su cumunu in Carbonia.

De pigai in cunsideru finas is Progressistas chi tenint tres consigliersi cussus puru. Unu, Franciscu Agus, iat a podiri passai in is bancus de sa Giunta a ghiai su Personali.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Sabudu, su noi de martzu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2024/03/11/sardegna-todde-verso-la-giunta-pd-punta-su-4-assessorati_3adebdae-7b53-4f20-92d8-f8ca74953fa2.html