Si torrat a alluiri sa spera de agatai bia Angila Celentano, sa pipia de tres annus sparessia in su 1996 in su monti Faito, in is orus de Napoli, in su mentris chi fut in gita cun sa familia sua.

Su studiu de s’abogau Ferrandino, chi sighit sa famila Celentano, at connotu una picioca in Argentina chi suspetat possat essiri sa pipia sparessia. At essi s’esamini de su Dna a fairi connosciri sa beridadi.

“In is dis passadas – si ligit in su document de Luisu Ferrrandino – unu discienti de su studiu miu, chi s’agatat in d’unu Stadu de s’Europa de sus, at atobiau una picioca de s’America de basciu chi, teneus in conca, possat essiri Angila Celentano e dd’at pigau materiali geneticu e ddu at spediu a su studiu miu de Napoli. Galu no est lompiu, ma apenas erribat deu etotu ddu apa donai in manus a calencunu laboratoriu specializau, chi tengiu in fidi, po biri chi su profilu geneticu de sa picioca, chi bivit in Argentina, cumpartzit cun cussu de sa familia Celentano”.

“Elementus meda nosi faint pensai chi possat essiri issa, ma abarraus cun is peis beni imprantaus in terra e aspetaus su trabagliu de su laboratoriu”, at aciuntu s’abogau.

Unu misteriu chi no at connotu beridadi e una pista noa a pustis de bintiset’annus, duncas: funt ogualis, a cussus de Angila Celentano, is datus anagraficus de sa picioca argentina e a custus s’aciungint s’assimbigliu mannu e una macia in su corpus oguali a cussa chi teniat sa pipia sparessia.

Angila Celentano su dexi de austu de su 1996 fut in vacanza cun su babbu e sa mama, e iant aprontau calencuna cosa de papai cun sa truma de is evangelistas in su monti Faito. Biora de sa una su babbu, Catello Celentano, s’est acatau ca sa pipia non s’agataia prus.

S’urtimu a dda biri fut stetiu Renatu, unu pipiu chi tandu iat lompiu is undix’annus. Iat contau ca fut in d’una andaledda in su monti chi erribaiat finas a sa machina aunia depiat ponni una bocia, Angila iat provau a ddu sighiri, ma su pipiu ce dda iat stupada. De tandu si funt perdias totu is arrastas poita sa pipia no est mai lompia de sa familia sua, e Renatu torrendu agoa no at atobiau a nemus.

Segnalatzionis medas funt erribadas in totu custus annus, ma manc’una de custas at portau a torrai a agatai sa pipia, chi oi iat a tenni trint’annus.

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su binticincu de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://www.leggo.it/italia/cronache/angela_celentano_test_dna_ragazza_sudamericana_ultimissime_oggi_24_1_2023-7187700.html