“Sa politiga est un’arti seria, non si podit improvisai, tocat a ndi sciri e no a improvisai, ca a s’acabbu sa genti si nd’acatat” A ddu nai, in dd’una intervista a su Corriere della Sera, est Pieru Sirviu Berlusconi, aministradori e omini de punta de Mfe, ma massimamenti figliu de Sirviu Berlusconi, cussu chi nd’at pesau su partidu de Fortza Italia de su nudda e chi est stetiu presidenti de su Consigliu po legisladuras medas. “De seguru, de citadinu e de imprendidori tengiu sa pensada chi cussu chi sighit a fairi Fortza Italia, chi portat a innantis s’idea de babbu miu po cantu pertocat sa libertadi, siat de fundamentu comenti parti de custu guvernu e po su benidori de sa patria nosta – aciungit -. Ma deu facu s’editori e immoi tengiu in coru e in conca unu progetu europeu de portai a innantis cun totu is fortzas”.

Dapoi Pieru Sirviu s’est frimau a chistionai de sa televisioni, chi po issu, finas “generalista” chi fata cun ciorbeddu, duncas beni, poderada bia e sempiri a passu cun is tempus, si difendit cun sapientzia. “E – sighit a nai Berlusconi – a nosu, in domu nosta est sempiri donendu allirghia e cuntentesa. No apu mai nau chi sa cosa siat facili e chena problemas, antzis a dda nai totu est tostada meda e sempiri de prus. Ma cun su ammesturamentu de esperientzia e dinai postu a curriri si podit cresciri chena peruna farta”.

Aciungit dapoi, sempiri in su paperi de su Corriere della Sera: “De candu eus cumentzau a fairi televisioni su mundu est mudau in manera crara. Immoi nos agataus cun televisionis meda, forsis finas tropus, chi si ponint una contras de s’atra. Cussu chi possu nai e sciu deu est ca nosu, a s’imbessi de totus, donaus galu trabbagliu. E ancora de prus est a nai ca donaus trabagliu po sa metadi a is piciocus a suta de is trint’annus e a un’atra metadi a feminas. Eus cumentzau ocannu passau cun duxentuscincuanta imbucamentus e in is tres annus benientis eus a lompiri a milli postus de trabbagliu”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Cenarba su cuindigi de martzu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.avvenire.it/agora/pagine/berlusconi-vorrei-meno-litigi-e-cronaca-nera-in-tv