Seus segurus ca dogna sardu, eris, a is otu de merì s’est frimau e apat prantu. Chi non cun lambrigas ddu at fatu cun su coru.

Eja, Gigi Riva no est stetiu feti unu giogadori de fubalu, ma un’eroi. Po una terra intrea. Unu de cussus ominis chi cun s’esempiu ant donau fieresa e dignidadi a un’arregioni. E s’arregioni de Riva si lamaiat Sardigna, sa terra aunia, a innantis de issu, mandaiant in punitzioni is carabineris. Lompiat de Leggiuno, acostau de su Lagu Maggiore in sa Lombardia prus funduda. Giai de piciocheddu iat sunfriu is dolus de sa vida e cussa suferentzia s’est amostada in is ogus po totu s’orrestu de sa vida.

A fueddai de sa mannaria de Gigi Riva comenti de giogadori est tropu facili. Epuru si podit donai calencunu numuru po cumprendiri: 164 gol in 315 partidas giogadas totus cun su Casteddu; po tres bias, in su 1967, 1969 e 1970, su prus chi at fatu gol in Serie A; 35 gol in 42 partidas cun s’Italia e unu scudetu cun su Casteddu, candu cumandaiant atras scuadras de sa parti de pissu de s’Italia. E cantu tempus at a passai a innantis de torrai a agatai unu giogadori aici? Immoi si spantant po totu, ma chini at biviu Riva e cussu fubalu, si ponit a erriri.

Ma, sa mannaria de Riva non s’agatat in cussus numurus fridus. Sa mannaria de Riva fut cussa de un’omini chi at postu sa Sardigna e sa genti sarda in is pumus artus. Sa mannaria de Riva est cussa de airi nau ca nou a scuadras chi ddu iant airi imboddiau de dinari. Sa mannaria de Riva est cussa de essiri abarrau in Casteddu po ddue biviri e po morri. Su prus sardu de is sardus, ddu narant totus.

Sa genti sarda dd’at cumprendiu e dd’at bofiu beni. E at a sighiri a ddi bolli beni. Poita genti comenti de Riva non si morit, sighit a biviri in is arregodus e in is contus chi passant de buca in buca. E bolat Riva, sighit a bolai comenti candu de conca o de pei s’artziaiat po pigai sa bocia e allirgai is corus de is sardus.

Oi est dì de lambrigas ca si nd’est andau unu figliu dignu de sa Sardigna. Feti custu. Ma a Riva ddi bastaiat.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Martis, su bintitres de gennargiu de su 2024

 

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.domusdejanaseditore.com/catalogo/1343-lacanas-n-79-2016.html