“Su Rei Carrulu de tres at passau su noti in domu sua in Londra, a pustis chi at cumentzau is curas contras de su cancru chi dd’ant agatau”. Ddu narat sa Bbc, aciungendu ca su Principi William at a pigai su postu po contu de su Rei in calencunu de is atobius giai decidius de tempus. S’atra dì Buckingham Palace iat giai chistioanu de sa saludi de Carrulu chena, a dogna manera, scoviai de eita est.

Est, duncas, po William su tempus prus dificilis, custrintu a torrai a s’amostai in contu de sa familia, a pustis chi sa pobidda Kate s’agatat in domu a sighiu de un’operatzioni, de su seixi de gennargiu passau, a s’entiri.

Ma finas su fradi prus piticu Harry, chi no andat de acordiu cun s’orrestu de sa genti sua, a sa nova mala de sa maladia de su babbu at chistionau cun Carrulu e at a torrai in su Regnu Unidu po ddu biri.

Est in pissu de William, a dogna modu, chi orruint is arriolus e is responsabilidadis, po sonumancu cussas de rapresentantzia, in segus a is curas chi su babbu depit fairi. Giai in su pusti prangiu fut lompia sa nova chi su Principi torraiat a pigai is impignus in pubricu, a pustis su pasu po sa pobidda Kate, chi depit abarrai po una bona pariga de mesis a si pasai su matessi. Una torrada chi parit, duncas, a innantis de su tempus de cussu chi si fut pensau, tenendu contu de su disigliu de William de abarrai a su costau de Kate, po dd’agiudai, massimamenti a ndi pesai is tres figlius insoru.

Is impignus de William pertocant una tzirimonia po mercuris in su Casteddu e Windsor e in su merì de sa matessi dì un’atobiu po s’arregorta de dinari de sa London Air Ambulance in su centru de Londra etotu, de sa cali William est su capu.

Una torrada a is afaris de familia chi a su cumentzu pariat po tempus pagu, ma chi po cussu chi nd’est bessiu a pigliu de sa saludi de su Rei s’at a podiri allongiai po tempus meda.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Lunis, su cincu de friargiu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.elle.com/it/showbiz/gossip/a46651100/re-carlo-news-salute-tumore/