Ita acabbu at fatu cussu bellu piciocu chi iat impromintiu de non si ndi pesai de sa mesa finas a candu su pretziu de su lati poi s pastoris non lompiat a un’euru? Ita at fatu cussu ateretantu bellu piciocu chi naraiat ca perunu processu a is pastoris, chi funt a morrungius, non iat essiri fatu perunu processu? Fut in cica de votus e is impromintzias in campagna eletorali tocat a dd’as pigai sempriri cun is pintzas. De seguru de sa Sardgina non si nd’est andau chena su stogumu sbuidu e chena votus: at fatu dannus chi imoi atra genti at a pagai. Ma cussu bellu piciocu sighit a si pigai su dinari donau de su Stadu e non acabbat mancu de fairi figuras legias in dogna logu chi andant. S’urtima, ma giai non at abarrai s’urtima, custu est seguru, est cussa fata in Polonia: non sciat aunia girai sa faci de cantu fut disisperau.

Est cumentzau in Tatari eris su processu contras de cincu pastoris – chi ant scioberau su ritu ordinariu, in relata a is disatinus de su friargiu de su 2019 po is morrungius de su pretziu de su lati. Is imputaus si depint difendiri de duas curpas massimamenti: airi frimau, in is orus de Torralba unu camionista, aunia iant fuliau a terra totu is mercis e amelessau s’autista e totu e airi assartau  s’industria de su lati de is fradis Pinna in Thiesi, custringendu totu is trabagliadoris a si nd’abarrai a intru, e sciopendu fentanas e jannas e a s’acabbu fuliendudenci su lati a terra. Finas is strumentatzionis dd’as iant postas in mala manera.

Is pastoris funt difendius de is abogaus Giuliu Fais, Simona Pedde, Margherita Baragliu, Maria Assunta Argiolas, Maria Vitoria Pigliaru e ant a torrai in is aposentus de su tribunali su 27 de cabidanni candu sa Procura bolit intendiri atrus dixianoi testimongius.

Est beru ca po morrungiai si podint umperai atras maneras, ma est a nai puru ca is pastoris non ddus ascurtat nemus e pagant sempiri prus de cusssu chi depint.

E in s’ora cussu bellu piciocu sighit a papai e bufai, chena tenni fidi a is impromintzias fatas.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto:  https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/pastori-sardi-protesta-latte-sardegna-perche