No est “tantis po s’amostai diversa”, ma una decisioni “pigada cun sa cunvintzioni chi po essiri operativus abbisongiat tenni una connoscentzia funduda de cussu chi sussedit dogna dì in is uficius, in is diretzionis e poderai sempiri su fueddai cun is assessoraus”.

A s’incrasi de airi pigau su postu, in manera uficiali, de su presidenti beciu Christian Solinas, Alissandra Todde fueddat de su scioberu de portai is uficius de presidentzia de Villa Devoto in s’orruga de Trento, su palatzu aunia ddue funt is uficius regionalis.

“Villa Devoto est unu simbulu de importu de sa presidentzia”, narat sa Todde, “de seguru dd’apa umperai massimamenti po rapresentantzia, ma creu chi po ponni menti a s’obietivu chi tengiu tochit a fairi unu scioberu diversu”.

Po custa arregioni “apu decidiu de trabagliai prus che a totu in su palatzu de s’orruga de Trento, chi est su coru primu de s’atividadi amministrativa de sa regioni nosta. Paris cun is consiglieris e cun totu su personali de sa Regioni, apa intregai totu s’impignu po fairi de sa Sardigna unu logu meglius, prus giustu e prus erricu po totu nois”.

De propaganda iat chistonau Cappellacci, unu chi at giai fatu su presidenti de sa Regioni a innantis de sa Todde. “In pissu de Villa Devoto bogliu arregodai feti una cosa: iaus torrau a oberri su parcu in is acabbus de cida, sa genti podiat atobiai su presidenti de sa Regioni e podiant castiai finas cuncertus o atras manifestatzionis. In seugus est lompiu Pigliaru, e comenti de sa Todde, iat nau ca mai iat essi andau inigui. As’acabbu de is contus inigui a intru si ddu est blindau. Pensu chi si possat essiri operativus in dogna logu, po mimi est feti demagogia”.

“Ddu iat depiri sciri finas issa – sighit su presidenti beciu de sa Regioni – po mori de cussu chi est sussediu in is palatzus romanus de sa politiga aunia una truma naraiat ca iat airi obertu su Parlamentu comenti de una iscatuledda de tonno. Finas in custa chistioni scieus comenti est andada”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Mercuris, su bintiseti de martzu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/12/09/cappellacci-fi-da-todde-anafalbetismo-istituzionale_16ba55c6-6fa8-40cf-9281-080c25c0aabd.html