Est unu piciocu de binticuatr’annus, cun arreiginis de s’Europa de su est, sa personi frimada de sa giustissia in s’indagu in pissu de su bocidorgiu de Alexandru Ivan de catodixi annus, sussediu in Pantano, in sa provincia de Roma, in dd’unu parchegiu de sa metro C. De una machina funt lompius sparus de pistola chi ant boddiu su piciocheddu chi fut in cumpangia de su sposu de sa mama, de su nannai e atra genti de familia. Su piciocu acapiau s’est amostau in sa caserma in cumpangia de dus abogaus.

In su mentris po su mortu est stetia cumandada s’autopsia po acrariri cantu corpus de pistola nd’ant boddiu a Alexandru e cali est stetiu cussu chi ddu at bociu.

Is carabineris de Frascati, intantis, sighint s’indagu. De cumprendiri, massimamenti, chi is sparus funt lompius feti de una pistola. Sa giustissia at giai postu suta atentzioni calencunu elementu, intru de custus su certu chi su cumpangiu de sa mama de Alexandru at tentu in su merì adduru de cenarba passada a intru de unu bar de su biginau lamau Fenugu, faci a pari a sa domu insoru.

Intru de su certu de is fueddus s’est passau a is manus e, po cussu chi parit, su “birdiu” de su piciocheddu dd’as at buscadas. In segus, prus adduru, is duas trumas si funt torradas a biri po acrariri sa chistioni. “Dd’apu nau de abarrai in sa machina cun mei, a su cumentzu m’at ascurtau, ma a pustis est bessiu a foras”, at contau Katlan Petri, su nannai de Alex chi fut cun issu in cussu noti. “Candu apu intendiu is sparus soi calau de sa machina e mi ddue soi acostau. Fut in terra”, at sighiu a nai su nannai.

In su mentris su babbu de Alex, Eduard, lompiu de Firenze aunia bivit de tempus bolis chi siat fata giustissia: “Chini at bociu depit pagai. Eita ddue cicaiat unu piciocheddu a is tres de su noti inigui? No est una cosa normali. Alex fut unu bravu piciocheddu, ddi pragiant is boxeris. Su mesi passau seus andaus, po Paschigedda, paris in Romania. Ddu apu intendiu duas dis a innantis de ddu airi bociu. Nos’intendiaus cuasi dogna dì, aici comenti cun sa sorrigedda prus pitica. Non cumprendu eita est sussediu”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su seixi de gennargiu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto:https://www.informazione.it/a/736B4973-9DC8-4BD5-88A9-9C3161B32E41/Chi-era-Alexandru-Ivan-il-quattordicenne-ucciso-a-Roma