Lompit un’atru arregalu mannu de parti de Casteddu po Gigi Riva: unu murale a s’imbucada de su stadiu Amsicora, a pagus metrus de sa porta de su de unu de is dus gol dhi su Casteddu iat fatu su 12 de arbili de su 1970, in sa partida chi iat donau su scudetu a sa scuadra sarda.

S’opera est de s’artista Giorgio Casu chi ddu at pintau in su mentris chi tirat cun su pei mancosu. De Roma funt lompius finas is fueddus de su presidenti de sa Republica italiana, Sergiu MAttarella: “In ocasioni de s’inauguratzioni, in su Stadiu Amsicora de Caseddu, de su murale po Gigi Riva – custu su messagiu erriciu de su comitau chi nd’at pesau s’opera – m’est agradessiu saludai totu sa genti chi at pigau pari a custa pensada de significu. Gigi Riva at scioberau de essiri sardu, de cumpartziri is valoris identitarius  e umanus de custa terra. Sa relata de Gigi Riva cun sa Sardigna est crescia in su tempus finas a essiri domu sua, non feti scioberendu de giogai feti cun sa scuadra de su Casteddu, ma decidendu de sighiri a biviri in s’Isula finas, a pustis, airi acabbau de giogai a fubalu”. “De fundamentu – sighit Mattarella – candu est stetiu giogadori de sa Natzionali italiana e dapoi dirigenti candu sa scuadra asula at bintu is mondialis de fubalu, in Germania, in su 2006. Gigi Riva, in prus de essiri unu campioni mannu e unu protagonista de su fubalu italianu chi non si podit scaresciri est unu esempiu mannu de onestadi sportiva, una testimonia spantosa po is generatzionis noas de comenti si depit biviri su sport e de comenti su ‘fubalu giogau’ possat essiri un’esempiu de cussus valoris chi mudant unu grandu giogadori in d’unu omini mannu”.

In sa cerimonia Gigi Riva non ddue fut. Ddue furint, a dogna manera, is figlius Nigola cun Mauru e medas cumpangius de scuadra de su 1970: Tomasini, Reginato, Greatti, Brugnera e Copparoni, chi tandu giogaiat cun is giovunus. Cun issus medas chi ant giogau, su matessi, cun Riva, de Quagliozzi a Piras. Su sotziu chi at promoviu custa pensada iat pensau a una statua, ma po proplemas burocraticus non s’est possiu fairi nudda e po cussu s’est pensau a su murale. Su progetu de sa statua abarrat, a dogna manera, galu in peis.

 

 

Màuru Mura

 

 

Lunis su 23 de mesi de talamini de su 2023

 

Foto:  https://www.sangavinomonreale.net/2023/10/23/cagliari-inaugurato-il-murale-di-giorgio-casu-dedicato-a-gigi-riva/