Fut lompiu in Sardigna in is annus sessanta, fut tristu ca ia perdiu de pagu su babbu e sa mamma. Comenti fut lompiu in terra sarda si ndi boliat giai torrai a andai. Erribaiat de sa Lombardia e cuss’Isula ddi pariat una cosa atesu meda. Invecias est galu innoi, at scioberau de abarrai po sempiri in Casteddu ca at agatau sa dimensioni sua de omini e de giogadori. In Sardigna nemus est prus bofiu beni de Rombo di Tuono, comenti ddu iat annomingiau Giuanni Brera. At donau fama e gloria a sa Sardigna, portendu su Casteddu a binciri cusssu scudetu, de su 12 de arbili de su 1970, chi mai prus est arrennesciu. Tandu su fubalu fut in manus a is scuadras de su Nord de s’Italia e cantas de custas scuadras ddi iant airi fatu pontus de oru po ddu tenni cun cussas. Invecias Gigi No at mai traigiu sa genti sarda e po custu de omini est diventau eroi. Mai si fut biri, e at essi dificili meda a ndi biri in su benidori, giogadoris chi non lassant una scuadra pitica po si fairi comporai de su dinari. “Non soi una bestia de comporai a su mercau”, naraiat sempiri, “In Casteddu apu agatau sa genti chi cicaia e m’intendu unu rei, poita depu andai a giogai in atras citadis aunia candu m’incraru de sa fentana biu feti celu colori de cinisu e nebida? Innoi bivu beni, possu passillai chena chi sa genti mi strobbit e chi ddu faint cicant sempiri de essiri gentilis e sabius. Una borta soi andau n d’una biddigedda de su centru Sardigna, soi imbucau in d’una domu e una feminedda becia teniat in pissu de sa tziminera sa fotografia mia a costau de santus e de Gesu Cristu. Non m’at connotu e candu dd’apu pregontau chini fut cuss’omini, m’at torrau nendu ca fut un’omini bonu chi agiudaiat sa Sardigna. Podia traigiri custa genti?”. Un’eroi est po sempiri e Gigirriva in Sardigna ddu ant arregodai finas tra cent’annus, poita chini non traigit at essi a su costau sempiri de is giustus e de is sabius.

Augurius Mannus Luisu, a ti ndi gosai atrus centu

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Lunis, su seti de Sant’Andria de su 2022

 

 

 

Foto: https://thesefootballtimes.co/2017/08/02/gigi-riva-and-the-unstoppable-thunder-of-serie-a/