Fut una giobia cussu 16 de martzu de su 1978 candu su maresciallu de is carabineris Oreste Leonardi, chi teniat tandu 52 annus, paris a is atrus ominis de sa scorta Dominigu Ricci (42 annus), Franciscu Zizzi (30 annus), Giuliu Rivera (24 annus) e Arrafiaeli Iozzino (24 annus), funt erribaus a suta de sa domu de su presidenti de sa Democrazia Cristiana Aldo Moro. Comenti dogna megianu ddu depiant portai a calencunu de is medas atobius chi su presidenti teniat intru de su partidu, de su parlamentu e de s’universidadi. Cussu mengianu si depiat discutiri in Parlamentu de su Guvernu nou ghiau de Giuliu Andreotti e chi biat, po sa prima borta in sa storia Republicana s’agiudu de su Partidu Comunista de Erricu Berlinguer. Una borta chi is duas machinas, una 130 de sa Fiat e un’Alfetta de s’Alfa Romeo, aunia a intru funt is cinc’ominis, funt erribadas in via Fani, in su corrunconi cun via Stresa, funt frimadas de una 128 de sa fiat de colori arvu cun targa de su Corpo Diplomatico. De unu crisura ndi bessiant cuatr’ominis de is Brigate Rosse (a pustis si funt scipius is nominis: Arrafiaeli Fiore, Prospero Gallinari, Valerio Morucci e Francu Bonisoli) chi ant cumentzau a sparai cun mitras e pistolas, bocendu totu is ominis de guardia. Ndi leaiant, cun sa fortza, su presidenti e po cincuantacincu dis ddu teniant presoneri in d’una domu de via Montalcini in Roma.

In is annus eus intendiu ca dognunu chi s’agataiat in su mundu in cussu tempus, s’arregodat ita fut fendu candu at scipiu de custas mortis ca po s’Italia de tandu fut una cosa mai bista.

Po sa morti de is piciocus chi depiant castiai a Moro e po sa presonia de s’onorevoli, in is annus funt stetius cundennaus is brigatistas: Rita Algranati, Mauritziu Iannelli, Brabara Balzerani, Francu Bonisoli, Anna Laura Braghetti, Alessiu Casimirri, Arremundu Etro, Adriana Faranda, Arrafiaeli Fiore, Prospero Gallinari, Alvaro Lojacono, Germanu Maccari, Mariu Moretti, Valeriu Morucci, Brunu Seghetti. Medas de custus funt stetius cundennaus a sa presoni a totu vida, atrus si funt fuius e no ant fatu mancu una dì de presoni, ma imoi funt totus foras de presoni.

 

Màuru Mura

 

Giobia, su 16 de martzu de su 2023

 

Foto: https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/2018/03/12/moro-le-carte-della-commissione-presto-ai-pm_cfadce04-ac8f-4c28-b7f5-2cd249804b76.html