S’oberit una cida de atobius in dogna schieramentu chi s’at a presentai a is regionalis de su benienti friargiu o martzu po su scioberu de su presidenti nou de sa Regioni.

Solinas, prenendu su Palacongressi de sa Fiera de Casteddu at fatu sa movida de unu. At amostau sa fortza sua, donendu a sa coalitzioni fueddus crarus: su Psd’Az a is prossimas regionalis at a contai meda. Est a nai ca s’atobiu de su partidu de is cuatrus morus est stetiu aprontau in dis pagas, a pustis sa mesa natzionali de su 6 de custu mesi. Su matessi aunia s’est chistionau de su “Nù Sardigna”, poita né Fradis d’Italia e nemancu Fortza Italia, bolint a torrai a candidai a Solinas. Su partidu de Giorgia Meloni iat a bolli su sindigu de Casteddu Pàulu Truzzu, in su mentris chi su partidu de is asulus at fatu tres nominis: Perdu Pitzalis, Alisandra Zedda e su sindigu de Terranoa Setimo Nizzi. Duncas: Solinas at fatu sa movida de unu, ma finas is atrus partidus non funt abarraus a castiai.

Giai dexi dis a immoi Franciscu Lollobrigida cun Giuanni Donzelli, de su guvernu natzionali italianu, iant fatu su nomini de Truzzu. In su fratempus, cun probabilidadi manna totu su paris de is partidus de centrudrestra s’ant a torrai a atobiai custa cida. Su scioberu at essi decisivu chi a si chistionai ant essi is segretarius, est a nai sa Meloni, Tajani cun Salvini. Ma a s’atobiu de Solinas non ddue fut nemus de is Fradis d’Italia in su mentris chi feti Pepi Fasolino de Fortza Italia fut presenti. Comenti ddue funtiri is leghistas, ma non su coordinadori Micheli Pais e Salvini no at mandau perunu videumessagiu comenti costumat a fairi. Est a nai puru ca su deputau Dariu Giagoni non iat airi partecipau finas chi fut stetiu cumbidau. Sa Lega, a dogna manera, po bogi de su caputruma Micheli Ennas at fatu sciri s’importu mannu de “un’alliantzia strategica”.

 

 

Màuru Mura

 

Martis su 17 de Santu Gaine de su 2023

 

 

Foto: https://www.regione.sardegna.it/regione/consiglio