Un’atra dì de abba meda cuss ade eriseru chi at postu a sa prova is caminus, is passadissus, is parcus e is campusantus. Una citadi debili, cussa de Casteddu, chi at amostau totu cussu chi est sussediu candu proit prus de cussu chi fait sempiri. Oi puru tocat a donai crobba.

In Casteddu, a pustis de duas dis, oi si torrat in iscola e si cumentzat a biri totu is dannus chi at fatu s’abba. Matas medas ndi funt orrutas, medas po mori de is arreiginis chi s’abba nd’at bogau de terra. In pissu de Monte Urpinu, unu pinu mannu de aberu, est orrutu in su caminu e in is orus de Viale Diaz un’atru pinu, giai orrovinau de diora, est orrutu in faci de una domu. Atras matas funt orrutas in is tumbas de su campusantu de Bonaria.

Dannus medas in atrus caminus casteddaius, massimamenti in Sant’Ignazio, in Buoncammino, in Pirri, in is orus de su stadiu Amsicora e in via dei Valenzani.

Is viligis de su fogu cun sa Protetzioni Civili no ant mai acabau de trabagliai e ddu ant fatu cun cuscentzia manna, non feti in sa parti bascia de Sardigna ma finas in su cabu de sus e in su Nugoresu. Oi putu s’Isula depit donai crobba manna ca at a proiri a forti.

Est a nai ca in is mesis de s’atongiu est facili chi sussedant chi s’abba facat a timiri, teneus ancora in is ogus, e in conca, cussu chi fut sussediu in is annus passaus: mortus, massimamenti, in dogna parti de sa Sardgina chi galu faint stringiri su coru. Finas custa borta est sussediu e San’Anna Arresi prangit un’mini de otant’annus, bociu de s’abba. Forsis, in is biddas e in is citadis, iat a tocai a ponni prus pagas lugis po is festas e a s’interessai de prus a puliri coretas e logus perigulosus. Parint fueddus dificilis de ascurtai, ma feti candu s’at a fairi custu si podit castiai s’abba chi ndi calat de su celu cun prus fidi. Est unu spantu chi comenti proit, dogna borta est a nai, totus timint e tremint: sussediat aici a innantis puru?

 

 

Màuru Mura

 

 

Foto: https://www.zonalocale.it/2020/06/30/-alberi-caduti-nella-pineta-di-via-spataro-da-5-anni-anni-ne-aspettiamo-la-rimozione-/46243?e=vasto