Fut su 29 de Cabidanni de su 1936 candu in Milano nasciat Sirviu Berlusconi mortu su 12 de làmpadas passau. Su cuatru bias presidenti de su Consigliu, chi nd’at pesau Fininvest e Mediaset, presidenti beciu de su Milan e ideadori de Fortza Italia oi iat airi lompiu is otantaset’annus.

De tempus gherraiat contras de una leucemia mielomonocitica cronica, urtima de una longa lista de maladias a sa calis non teniat peruna gana de s’arrendiri, ma chi dd’at fatu morri. De su spidali fut bessiu su 19 de maju, a pustis corantacincu dis serbius a curai sa promonite e is problemas de is errigus e portai a innantis is curas po sa leucemia. Ddue fut torrau a imbucai su 9 de làmpads e in dis pagas is cunditzionis de saludi funt sempiri peus. Finas a is noi oras e mesu de su dogi de làmpadas.

Berlusconi iat trabagliau finas a s’urtimu po torrai a organizai su partidu po is eletzionis europeas benientis, e finas a s’urtimu si fut intendiu cun is alleaus de guvernu, sa premier Meloni e Mateu Salvini.

“Candu serru is ogus – funt is fueddus de sa figlia Brabara – biu ancora s’errisigeddu chi mi donaiat seguresa e intendu su caglienti de sa manu tua intru de is mias. Tenias coru mannu e anima nobbili. Finas chi in medas ti connosciant po essiri imprendidori mannu e spantosu e po comenti faias politiga, deu apu tentu sa fortuna de biri s’omini in palas de su capu: amorevoli e umanu”.

“A non ti biri prus at lassau in su coru miu unu sbuidu mannu, ma is arregodus e cussu chi m’as imparau funt sa lugi mia. M’as imparau meda, prus che a totu a gherrai sempiri e a tenni coragiu. As sempiri cretiu in sa libertadi comenti de valori chi non si podit perdiri e in s’arrespetu comenti de fundamentu in dogna relata. Su coru miu si prenit de cosas bella candu pensu a tui, a s’omini chi fus e a sa fortuna manna chi apu tentu a ti tenni comenti de babbu”.

 

Màuru Mura

 

Cenarba su bintinoi de cabidanni de su 2023

 

Foto: https://www.repubblica.it/politica/2021/05/10/news/barbara_berlusconi_incinta_quinto_figlio-300296139/