Sa Dinamo istat beni et est gioghendu ateretantu beni meda: a pustis airi bintu in Tatati eris a torrau a binciri sa partida in su campu de Trento po 95-77. Vitoria manna po is tataresus chi ddus faint lompiri, in classifica, a palas de is primus cincu.

Su primu tempus est stetiu spantosu meda, in segus at sunfriu unu pagheddu un su terztu caurtu cun Trento, chi non podiat fairi giogai s’americunu Crawford, chi at agatau sa fortza po passai de una distantzia de binticuatru puntus finas a seti puntus. De tandu sa Dinamo at torrau a pigai sa partida in manus e in s’urtima parti de partida, cun Diop prenda manna e sa copia Dowe-Kruslin sempiri prus segura. Est a nai ca ses giogadoris de sa Dinamo ant fatu prus de noi puntus. Custu podit fairi cumprendiri ca su giogu est de scuadra e mai feti de una stedda.

In su primu cuartu sa Dinamo parti beni: si ponit in evidentzia Bendzius ma prus che a totu Kruslin chi fait duas triplas e s’andat inderetura a prus cincu (otu a trexi). Cun d’una tripla, custa borta de Treier, acabat su primu cuartu chi bit is tataresus andai a prus doxi (cuindixi a bintiseti).

In su cuartu de dus Trento cicat de fairi cresciri su pressing in difesa e atacat a totu campu, ma Chessa cun Kruslin donat su prus cuindixi po duas bortas a is arvus-asulus chi si dd’agiogant beni de averas: bintidus a trintaseti a s’acabbu.

In su cuartu de tres difendit prus a forti Trento, in su mentris chi sa Dinamo donat sa possibilidadi, a is meris de domu, de si presentai a sa luneta: a dogna manera risultau de corantases a sesantunu est sempiri a favori de sa Dinamo. Si strupiat Jones a su bursu de su pei e bnit acumpangiau foras in brassus. Trento agatat sa fortza, massimamenti cun Flaccadori e s’acostiat galu de prus e custu cuartu acabbat po sessantadus a sessantanoi.

In s’urtimu cuartu torrat in campu Jones ma no est seguru meda ca parit ca su bursu de su pei non est galu sanau beni. Bessit a pigliu sa fortza de Dowe chi torrat a tenni a distantzia manna sa scadra de su Trento, donendu sa vitoria a is tataresus.

 

 

Màuru Mura

 

 

Lunis, su ses de friargiu de su 2023

 

 

 

Foto: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.numera.iDinamo&hl=it&gl=US