“Sa realizatzioni de s’Einstein Telescope in Lula est diventau un’obietivu po totu s’Italia intrea”, narat su presidenti de sa Regioni sarda, Christian Solinas, fueddendu in is orus de s’atobiu de su mengianu de s’atra dì in Casteddu. Atobiu chi at bidu, in is presentzias finas sa ministra Anna Maria Bernini, su premiu Nobel Giorgio Parisi e is retoris de s’universidadis de Casteddu e de Tatari e una truma manna de scentziaus.

“Seus potentziendu su impignu nostu in totu is livellus, in cussu potiligu e scientificu, comenti in cussu natzionali e locali, po agiudai e sustenni sa candidadura italiana”, at aciuntu su guvernadori Solinas tzerriendu s’atobiu de s’atra dì “un’ocasioni de importu mannu po s’obietivu chi teneus in conca”.

“S’Einstein Telescope – at sighiu Solinas – non iat agatai logu meglius de Lula. Is specialidadis de sa Sardigna faint pensai ca de averas non si possat agatai atru logu. Nosi ddu narant is scentziaus e is analis fatas de is principalis osservadoris”.

Intru de is particolaris chi amostant sa Sardigna comenti logu meglius ddu est, a innantis de totu, sa stutura geologica “meda frima” e s’atividadi sismica “chi no esistit”. In segus finas s’orroca de Lula, fata de “granitu tostau meda e frimu, fundamentu primariu po ndi pesai is operas chi ant a serbiri”. Atras cosas de importu est ca in cusa zona sa genti chi ddue bivit est paga”. Serbit custu puru.

“Unu progetu strategicu non feti po s’Italia e s’Europa, ma finas po su svilupu benienti de sa Sardigna, chi serbit meda po sa tecnologia, sa scentzia, ma at a balliri po s’economia e su trabagliu chi at a portai”. Unu progetu chi po is trint’annus chi ant a lompiri at a portai is comunidadis scentificas de totu su mundu in Sardigna.

“S’Einstein Telescope – sempiri Solinas a fueddai – at a portai genti de dogna casta a bisitai una terra chi, in custus urtimus annus, at postu sa tecnologia arta e su green comenti de obietivus. Totu custu po cicai de donai prus fortza a s’economia noa chi non boleus prus feti turistica e industriali, acapiada a s’economia de is logus de mari, ma chi ce dd’at a fairi a torrai a donai fortza finas a is biddas de su centru”.

 

 

Màuru Mura

 

Mercuris, su noi de maju de su 2023

 

 

Foto: https://www.media.inaf.it/2021/07/01/einstein-telescope-esfrin/