Treviso abarrat a su centrudresta e Brescia a su centrumanca. Bincit sa dresta finas in Latina e in Imperia po atrus cinc’annus eus a tenni su ministru beciu, Claudiu Scajola, comenti de sindigu. Prus de unu is cumunus chi ant a depiri torrai a votai. De is cincuxentunorantacincu cumunus chi dominigu e lunis passau funt andaus a votai po torrai a firi is consiglius comunalis trexi funt provincias. Cuatru de custus andant a su centrudresta, dus a su centru de manca e unu, comenti eus nau Imperia, a is listas civicas. Setti ant a depiri torrai a votai e de custus feti in Siena su centru de manca partit a innantis. Ant a depiri votai su 28 e su 29 de maju.

In Brescia bincit Laura Castelletti, de su centrumanca, cun puntus meda de su candidau de su centrudresta, Fabiu Rolfi. “Est andada aici – narat sa sindiga – poita eus trabagliau beni de averas in is urtimus dexi annus. Sa citadi at donau un’indicu craru de su caminu de fairi”.

In Latina parit de essiri torraus in sa Bulgaria sovietica. Difatis sa magiorantzia de is votus chi at pigau Matilde Celentano, de su centrudresta, est spantosa. Bintu su chi dd’at sfidada, Damianu Coletta, de su centrumanca.

Finas Scajola, ministru chi a su tempus de tandu iat fatu chistionai meda de issu, at a sighiri a guvernai in Imperia e in Treviso non ddu est stetia partida de averas: Mariu Conte, de su centrudresta, at bintu, pighendu votus a muntonis, contras s’imprendidori Giorgio De Nardi, candidau de su centrumanca.

Citadis chi ant a torrai a votai funt Sondrio, aunia est bincendu su centrudestra cun Scaramelli; Pisa, aunia, finas innoi su centrudresta est bincendu cun Migheli Conti; Ancona, Tanieli Silvetti, de su centrudresta est a innantis; Siena, cun Anna Ferretti, de su centrumanca a innantis; Brindisi, Pino Marchionni a innantis de Robertu Fusco; Massa, aunia Franciscu Persiani, giai sindigu, est a innantis de Enzu Ricci; Terni e Vicenza.

Andat a su centrumanca sa citadi de Teramo cun su candidau acostaiu de su PArtidu democratigu e de is Steddaus.

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su dixiaseti de maju de su 2023

 

 

Foto: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/05/15/lex-ministro-scajola-verso-la-riconferma-a-imperia_05a1b70c-0255-43f2-95e2-8ee44b0a862d.html