“Trabagliaus totu paris, in manera crara, serbit un’orchestra chi sonit de su matessi libureddu. Andant beni is ciaciarradas e is criticas, ma finas a essiri onestus in is chistionis chi nosi unint. Non mi depeis mai cunvinciri chi sa segreteria non bastit a sa sola, dd’apu nau de su cumentzu. Deu soi cunvinta ca feti cun su giogu de una scuadra unia si possat andai a innantis. Deu depu provai a bosi poderai unius unu cun s’atru in sa craresa de sa linia politiga chi est bessia de su cungressu”

Ddu at nau Elly Schlein in sa relata de sa diretzioni de su Partidu Democratigu in su Nazareno, in is dis de is morrungius a pustis chi est andada a sa manifestada de is steddaus. At avertiu sa genti sua: “Chi a calencunu custa linia chi eus pigau non pragit ddu nerit chena si cicai atras  scusas. Chini cicat morrungius dogna dì a mimi m’at a agatai sempiri de s’atra parti”.

“Immoi est benia s’ora de fairi moviri totu su partidu po s’Italia e s’Europa. Apu erriciu unu cumandu craru: cicai de ndi torrai a pesai s’identidadi de su partidu, aici chi sa genti cumprendat poita chi si cicat de rapresentai totu e su imbessi de totu s’erriscat de non rapresentai a nemus e lassai is spatzius a is atrus”, at nau sa segretaria.

Schlein at postu in evidentzia sa necessidadi de ponni totu is partis chi andant contras de sa drestra: “Eus tentu problemas mannus cun sa batosta a is aministrativas, ma non tocat a si pigai atras curpas in prus. Sa drestra tenit una coalitzioni chi finas candu si dividit in segus si torrat a uniri e nosu cussu poderi, invecias, non ddu teneus. Nosu eus perdiu a sa sola, a solus non ce dda feus, depeus provai a fraigai un’alleantzia cun atras fortzas”.

Sa chistioni de is alleantzias: “Cun is steddaus ci funt chistionis chi nosi ponint contras, comenti cussa de sa guerra in Ucraina, ma, est a nai, in pissu de su trabagliu podeus andai paris. Chi mi tzerriat Calenda po una manifestada andu a saludai inigui puru. Ma abarru costraria a su sindigu de Italia”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su 20 de làmpadas de su 2023

 

 

Foto: https://www.open.online/2023/06/17/elly-schlein-attacco-pd-brigate-grillo/