Intru de Saviano e Salvini is fueddus funt sempiri stetius grais. Candu unu chistionat s’atru arrespundit. E, in segus, si sighit in custa manera.

Custa borta a fairi certai is dus est sa chistioni de Carola Rackete, sa capitana de sa navi Sea Watch 3 chi no iat obidiu a is cumandus de su capu de sa Lega candu fut ghiaiat su Viminali, fendu atracai sa navi in su portu. Salvini naraiat de si frimai in mari obertu, ma sa Rachete non dd’iat postu menti.

“De su ndi boddiri is motovedetas italianas de sa Guardia de Finanza a essiri candidada cun sa manca est unu momentu. Augurius viva la democratzia!”, is fueddus chi Salvini at scritu in is social. Sa chistioni est ca sa Rachete est una possibili candidada a is eletzionis europeas chi ant a benni cun su partidu de sa manca tedesca Linke.

Fueddus chi ant inderetura fatu arrespundiri su scritori napoletanu chi at scritu in is social: “A ratza de faci de sola! Ma candu at essi chi a su ministru de sa Mala Vida at a passai su fitziu de nai faulas? In dogna tribunali est stetiu crariu ca Carola Rackete no at fatu nudda de mali e chi antzis at fatu totu su possibili po sarvai ominis, feminas, pipius e pipias. Su Ministru de sa Mala Vida, invecias, incurpau de airi chistionau mali de sa chistioni e de sa Rackete, at cicau e agatau sa protetzioni de is amigus sus in Parlamentu”.

“Is trumas parlamentaris chi ddu difendit – sighit Saviano – funt sa fortza de is faulas suas. Deu etotu soi aspetendu de diora chi bengiat a testimoniai in dd’unu processu chi issu etotu at cumentzau e chi mi bit imputau de annus. In su mentris issu cicat dogna scusa po non benni in tribunali a donai contu de is faulas chi narat. Salvini sulat e narat faulas…”.

Salvini torrat a pigai su fueddu: “Po Saviano deu ia essi su Ministru de sa Mala Vida. Atru odiu, atra denuncia”, at scritu sempiri in is social.

E finas sa Lega, ca non podiat essiri a s’imbessi, difendit a Salvini: “Saviano est sempiri su matessi. Pensat ca issu podit nai totu cussu chi bolit, betendu ludu e fendu pensai mali. No est certu unu chi si podit amostai in sa televisioni pubrica o a Saviano est permissu de totu?”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su binticincu de triulas de su 2023

 

Foto: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/02/01/saviano-in-tribunale-per-diffamazione-di-salvini-fiero-di-essere-imputato_abe461fe-fcfa-4bd6-8187-6def5c68fcb2.html