In orgiolas fait caglienti, de sempiri, ma cussu chi est fendu in custa dis est lassendu totus a buca oberta. Eriseru in Cabuterra, Sestu e Ballao s’est erribau a corantunu gradus e sa sola cosa de fairi est a si difendiri cun aria climatizada e non bessendu in is oras prus caglientis. Finas a cenarba chi benit non si ndi fueddat, e po logus medas de sa Sardigna at essi su fogu tenenendu cun tempereaduras chi ant lompiri cuasi dogna dì a is coranta gradus. De cenarba calencuna cosa at a cambiai ma po is amantiosus de su friscu at a tocai a aspetai sonumancu atrus tres mesis po si torrai a intendiri beni.

“Totu su Campidanu e is zonas de su centru Sardigna ant a tenni custu calori portadas de currentis debilis de maestrali – faint sciri de su servitziu meteo de s’Aeronautica militari. Sa dì de mercuris at essi su matessi, ma de gobia s’at a podiri sulai e s’at a cumentzai a tenni temperaduras prus normalis e in calencuna manera s’ant abbasciai finas de dexi gradus, cun calencuna tzacada de abba puru.

Cun su calori, de sempiri, si chistionat de fogu. Est acapiada sa chistioni: calori meda e fogus ateretantu. Binticuatru is fogus contaus in sa di de eriseru. Timiu meda in Santu Sparau, aunia su fogu est erribau a su costau de calencuna domu e in Terranosa, aunia is pampas ant acostau is domus in is presus de su mari.

Finas po oi, ses de orgiolas sa Protetzioni Civili regionali at emanau unu bulletinu cun perigulu de arangiu, chi bolit nai erriscu artu meda, chi balit po totu sa zona de Casteddu, po totu sa parti bascia de s’Isula, po is zonas de su centru e cussas de s Gaddura. In s’orrestu de s’Isula no est chi si possat erriri, s’erriscu est grogu e finas a cenarba tocat a sudai e soportai.

Su pensamentu prus mannu andat a cussa genti chi trabagliat in is campus o in logus foras.

 

 

6 de triulas de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

 

Foto: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mosaico-cem.it%2Fvita-ebraica%2Fparasha-della-settimana%2Fparashat-bereshit-lesempio-del-sole-non-sentirsi-minacciati-dagli-altri-per-brillare%2F&psig=AOvVaw0SNnBlVTV7J0envQeHum78&ust=1657171106650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCPiW0svB4_gCFQAAAAAdAAAAABAD