Giorgia Meloni, su presidenti de su Consigliu italianu de su mesi de talamini passau, est stetia cuntestada de Ricardu Magi intru de mesu de sa “Dì mondiali contras de is drogas”, in sa Camera de is deputaus.

Su deputau de +Europa at criticau is fueddus de sa presidenti, chi at nau ca in Italia, in is urtimus tempus non s’est chistionau meda de sa chistioni e totus ant prefergiu a tenni is lugis smortas. In segus sa Meloni si dd’at pigada contras de sa televisioni, massimamenti cun cussas aunia si depit pagai, chi a innantis amostant is film e is “serie Tv” chi tenint “comenti de eroi unu spaciadori” e a puastis faint documentarius contras de Pissenti Muccioli, cussu chi nd’at pesau sa famada comunidadi de San Patrignano, “chi iat sarvau paricius piciocus, a migliaias, candu su Stadu s’est girau de s’atra parti”. Est a nai ca si dd’at pigada massimamenti cun Breaking Bad a San Pa, trasmitiu de Netflix.

Su guvernu non bolit tenni unu modu de fairi comenti chi siat una familia, at precisau sa presidenti de su Guvernu, “Su stadu morali non c’intrat nudda”, ma c’intrat invecias sa responsabilidadi de is istitutzionis: “Tocat a contai un’atru contu in su pianu educativu e culturali, sa droga non podit essiri cunsiderada comenti una forma de libertadi poita est calencuna cosa chi ti fait isciau e biveus, invecias, in sa stramberia de chini narat ca chini bendit sa droga est comenti una forma de libertadi”

Sa cuntestatzioni de su deputau de +Europa Ricardu Maggi at unu pagu spantau e at allutu unu dibatitu in s’aposentu piticheddu de is trumas parlamentaris aunia si fut fendu sa manifestada. Maggi nd’at artziai unu cartellu, candu fut chistionendu sa Meloni, a innantis de pigai is peis e nci bessiri poa mostai su morrugiu. In su cartellu ddue fut scritu: “Cannabis: chi non ci pensat su Stadu, ci pensat sa Mafia”. “Su guvernu tenit responsabilidadis serias – at nau a is giornalistas su deputau – e a pustis de duas oras de chistionis non podiaus abarrai citius”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su bintotu de làmpadas de su 2023

 

 

Foto: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cannabis-legale-e-serie-tv-cosa-c-e-dietro-la-contestazione-a-meloni