“Atzione bolit donai una manu po mudai sa classi dirigenti in s’agenda politiga regionali e natzionali. Eus a chistionai de progetus e solutzionis po su territoriu, non de si dividiri is collegius comenti sempiri ant fatui s partidus becius e is candidaus nostus ant essi facis noas, genti chi est cumpetenti e prus che a totu feminas: totu cussus chi no ant mai tentu bogi in sa politiga finas a immoi”. Aici in d’unu documentu, a su incras de s’acordiu fatu cun su Partidu Democratigu, at nau su betibogi de Atzione in Sardigna, Guidu Garau, chi precisat sa pensada chi su movimentu postu in peis de Carrulu Calenda bolit ponni in campu in s’Isula po is eletzionis chi ant a donai unu Parlamentu a s’Italia su binticincu de Cabidanni benidori.

“A custus – spiegat – donant cun bona volontadi su postu, non ponendusì in giogu, su segretariu regionali e is atrus de Atzione chi in passau ant giai tentu incarrigus istitutzionalis. Finas in custu eus a donai unu sinnu de mudamentu castiendu cussu chi est sussediu a innantis”.

Segretariu regionali de su partidu est Ardu Berlinguer. Intru s’atra genti de su movimentu ddue funt su numuru dus Màuru Ardu, su segretariu provinciali de Casteddu Filipu Mecacci, su segretariu de s’area metropolitana de Tatari Franciscu Chessa. Invecias tra cussus chi podint essiri candidaus si fait su nomini, a bogi arta, de Bustianu Cocco, presidenti de su Consigliu Comunali de Nugoro.

Calencunu arrangiu in is candidaduras Lega-Psd’Az in Sardigna, invecias, po is eletzionis.

Su senadori sardista Carrulu Doria iat depiri essiri candidau in su collegiu feti a unu nomini Sardegna nord po su Senau, e non comenti su numuru unu a su proportzionali, comenti si fut pensau a su cumentzu. A innantis de totus in lista in cussu cun prus nominis iat depit essiri, po Palatzu Madama, Lina Lunesu de sa Lega. Po sa Camera, sempiri in su proportzionali, primu in lista iat podit essiri su consiglieri regionali de sa Lega Dariu Giagoni.

Intru de is atrus leghistas sardus iaus podiri agatai Giorgio Todde, chi est s’assessori regionali de is Trasportus.

 

 

Màuru Mura

 

 

4 de austu de su 2022

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22

 

Foto: https://www.azione.it/i_nostri_valori