A pustis is verificas, su corpus de su boss mafiosu, Mateu Messina Denaro – mortu s’atra dì in su spidali de S’Abila po pori de unu cancru a s’idadi de sessantun’annus – lompit in Sicilia po su interru. S’ex procuradori de sa Dda de Palermo Russo narat ca tocat a sighiri s’indagu. Duncas a innantis s’autopsia, e in segus su baulu cun aintru su boss de sa mafia at a torrai in Sicilia.

Sa chistioni de castiai a intru de su corpus de Mateu Messina Denaro est stetiu donau a su dotori legali Christian D’Ovidio, cun d’unu mannu schieramenntu de giustissia, carabineris, politziotus, esercitu, finanza e secundinus, a innanti e a intru de s’aposentu mortuariu de sa citadi de S’Abila.

Una bia acabau totu su baulu at a partiri po sa Sicilia. In su fratempus su cuestori de Trapani at cumandau de non fairi perunu interru publicu po su boss. S’interru, duncas, at essi in forma privada, cun feti is parentis, in su campusantu de Casteddu Vetrano, sa bidda sua.

Intantis, immoi ca Mateu Messina Denaro est mortu, in medas si pregontant in pissu de su misteriu chi at lassu in palas de issu. Unu prus de totus: “S’eredidadi de su boss e de su poderi criminali a chini at andai?”. A si ddu pregontai est Massimu Russo, magistrau oi a sa Procura de is minoris in Palermo, chi po una degina de annus at sighiu is indagus de sa mafia trapanesa candu trabagliaiat in sa Diretzioni distretuali contras sa mafia de Palermo.

Russo, chi tenit is arreiginis in Mazara del Vallo, spiegat: “In su a pustis sa morti de Messina Denaro s’eredidadi de su poderi at essi una chistioni de importu mannu po sa mafia de sa provincia e non solu. At essi una eredidadi chi s’at a frimai in familia o at a biri interessada atra genti puru? De seguru at a serbiri a sighiri su indagu in pissu de totu custu e finas po cantu pertocat totu cussu chi su boss possediat”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris su bintiseti de Cabidanni de su 2023

 

 

Foto: https://www.avvenire.it/av/pagine/messina-denaro-articolo-1