In su Partidu Democratigu incumentzat su tempus de Elly Schlein, chi eris est diventada de averas segretaria. Po tres minutus totus is delegaus ddi ant batiu is manus. Fut emotzionada meda e at inderetura imbrassau Stevini Bonaccini e su segretariu beciu Erricu Letta.

In segus est bessia in pissu de palcu po fueddai. At torrau gratzias a is militantis chi ant “permitiu s’esercitziu de sa demogratzia” e a cussus chi ant cuncurriu cun issa po sa segreteria, Bonaccini, Cuperlo e De Micheli, e in prus a Letta.

Custus funt is sardus chi ant a trabagliai in sa diretzioni natzionali de su Pd: Giuliu Calvisi, Camilla Soru e Mateu Lecis Cocco Ortu po sa parti de sa Schlein, e Brabara Cadoni po sa parti de Bonaccini. Marcu Meloni est imbucau poita fait parti de s’uficiu de sa presidenza de su Senau. Franciscu Sanna at a trabagliai in sa Cumissioni natzionali de garantzia.

“Chini iat scumitiu in pissu de sa morti de su Partidu democratigu at perdiu sa scumissa. Seus galu cussus, prus fortis e prus unius, sues lompendu. De oi po nosu cumentzat unuberanu nou”, at nau sa Schlein. Po, dapoi, arremonai: “Nosu seus atru cunfroma a su guvernu de sa Meloni, chi est cussu prus a drestra de sa storia republicana. Eus a essiri sempiri umilis e eus ascurtai is comunidadis, massimamenti indenanti a is arrespustas faddias de custu guvernu chi est debili cun is fortis e forti cun is debilis. Boleus essiri a su costau de is italianus chi non ce dda faint a tirai a innantis”.

Elly Schlein at, a pustis, chistionau de su contu de Cutro e at umperau feti unu fueddu po si fairi cumprendiri: “Inumano!”. In pissu de is alleantzias: “Depeus cicai de fueddai cun is atras fortzas de opositzioni, calencuna cosa dda pensaus totu a sa matessi manera. Creu chi tochit a partiri de custu”.

Is fueddus fut totu bellus, immoi eus a biri comenti at andai a innantis, ca chistionis ddue nd’at medas in ballu.

 

 

Màuru Mura

 

 

Lunis, su trexi de martzu de su 2023

 

 

Foto: https://www.today.it/gossip/vip/chi-e-fidanzata-elly-schlein.html