Funt cuindixi, de cussu chi si narat, is mortus, po mori de su machimini de David Kozak. Su piciocu de binticuatr’annus est bessiu in pissu de sa crobetura de sa Facoltadi de Filosofia de s’Universidadi de Praga e at cumentzau a sparai comenti feti unu macu podit fairi. A s’acabbu s’est bociu cussu etotu, o forsis a ddu morri est stetia sa politzia.

A innantis iat bociu su babbu in Kladno, chi s’agatat a una trintina de chilometrus de sa capitali de sa Republica Ceca. “Non teneus perunu indicu chi custa stragi tengiat acapiu cun su terrorismu internatzionali”, at nau su ministru de is internus, Vit Rakusan, cichendu, in calencuna manera de donai seguresa a sa genti spantada e arvolotada de cussa chi est sa tragedia prus manna in is contus de sa Natzioni.

“Mi presentu, mi tzerriu David e bogliu cumentzai a sparai in iscola e chi est possibili a pustis a mi bociri… – iat scritu su piciocu in d’una maera de diariu in Telegram – apu sempiri bofiu bociri, pensaia chi iap’essi diventau unu maniacu in su benienti”. Sempiri in is social at nau de airi pigau ispiratzioni de Alina Afanaskina, una piciochedda russa de catodixi annus chi, a su cumentzu de custu mesi de Idas, at bociu unu cumpangiu de classi, lantiau atrus cincu e, in segus ses bocia. Atra ispiratzioni dd’at tenta de su bocidorgiu in dd’una scola de Kazan, in su Tatarstan, in su mesi de maju de su 2021, candu funt stetias bocias noi personis, intru de is calis seti studentis, e lantiadas prus de binti.

“Odiu su mundu e bogliu lassai cantu prus dolu possibili”, est unu messagiu de calencuna dì a innantis. Kozak iat decidiu in manera crara sa stragi. Totu est cumentzau in su mengianu candu, biora de mesudì e mesu, est stetiu agatau mortu su babbu in domu sua. Sa giustissia, in agitoriu, at bogau a foras totu sa genti in d’unu edificiu, in s’universidadi, aunia Kozak iat airi depiu sighiri, a is duas, unu letzioni.

Ma Kozak, chi iat atacau armas medas in is aposentus, at pigau in giru is agentis amostendusì in atru logu aunia at cumentzau a sparai che unu macu, lassendu a terra cuindixi mortus e prus de binti lantiaus, de is calis sonumancu dexi postus mali.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su bint de mesi de Idas de su 2023

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.ilmessaggero.it/AMP/mondo/sparatoria_praga_killer_david_kozak_chi_era_studente_ultime_notizie-7830274.html?next_page=2