Machiminis de s’atru mudu. E candu si chistionat de machiminis is Stadus Unidus funt sempiri in conca a totus. Aunia est prus facili a comporai unu fosili e una pistola chi non unu chilu de pani si podint tenniri chistionis che custa chi bosi contaus.

Cuatru personis funt stetias bocias e atras cuatru lantiadas. De custus cuatru dus funt pipius. Totu est sussediu in Philadelphia, in su Stadu de sa Pennsylvania, aunia un’omini, sa noti passada, at cumentzau a sparai, chera arregioni peruna, in prus de unu logu de sa citadi. De cussu chi si narat, s’omini chi teniat in pissu unu giubotu contras de is cartucias, iat airi sparau “a casu”, aici, po machimini. In segus s’omini, chi iat tenni una corantina de annus, est stetiu frimau de sa politzia chi ant recuperau unu fosili, una pistola e atrus carrigadoris prenus de munitzionis.

Sa cida passada atras duas personis funt stetias bocias e in bintotu abarradas lantiadas intru de una festa in Baltimora. De su cumentzu de ocannu si contant 339 sparatorias.

Non si frimat, duncas, su sanguni e su machiori po curpa de podiri comporai is armas cun facilidadi manna.

Ci bolit meda a pensai ca forsis a bendiri armas a chinechisiat est un’arriolu mannu? Ci bolit meda a pensai ca forsis unu mundu chena armas est prus facili de biviri? Ci bolit meda a pensai ca forsis cun sa cultura e s’istrutzioni su mundu iat essi prus allirgu? Ci bolit meda a pensai ca forsis a bendiri un’arma a unu macu podit portai a machioris? Ci bolit meda a pensai ca forsis chini tenit un’arma in domu dda possat umperai e non si ponit perunu problema?

Ci bolit meda. Forsis ci bolit meda ca tocat a ddu fairi cumprendiri a cussus ominis chi fraighendu armas s’erricant. Chini bivit in pagi non tenit abbisongiu de armas, chini bolit unu mundu meglius de is armas non scit eita si ndi fairi.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su cuatru de triulas de su 2023

 

 

Foto: https://www.valigiablu.it/usa-cultura-armi/