Est galu su su Superbonus su primu incurpu de is dificoltadis de is contus publicus italianus e duncas su responsabili de una manovra chi non podit essiri mesurada e chi at depiri fairi is contus cun dinari a disponimentu de averas pagu.

De protagonista mannu, po torrai a partiri a pustis de su Covid, postu in is altaris po su trabagliu chi donaiat, massimamenti a s’edilitzia, chi est unu setori de importu mannu, su 110% est diventau, totu paris, su “dolori de brenti” de su ministru de s’economia Giuannicarrulu Giorgetti, chi indenanti de su pubricu de su Forum Ambrosetti de Cernobbio est torrau a chistionai chena si cuai sa faci de sa mesura prus manna de su Guvernu de Giusepu Conte.

Ma, sempiri indenanti de sa matessi genti, chi fut critica meda po sa tassa de is “extraprofitti”, mesura chi podit essiri simbolica de su guvernu Meloni, su ministru de s’Economia at obertu a possibilis mudamentus candu si nd’at a chistionai in Parlamentu, comenti at giai pediu Fortza Italia. Sa regula abarrat, at nau Giorgetti, ma podit essiri migliorada.

“Cussu chi non mi pragit est chi si nerit ca est una tassa chi non pensat a totus, at nau beni su ministru. Bosi bogliu assegurai sa responsabilidadi de una faddina de comunicatzioni a su cumentzu, ma eis a biri ca, candu at essi acabada, at essi apretziada de totus”. De s’orrestu, comenti su Stadu donat, su Stadu pedit, at spiegau.

Cun su Superbonus, invecias, custu non est sussediu. “Su stimau interventu de su Stadu est torrau de moda”, at nau Giorgetti, su Stadu at fatu “sa parti de su Rei Soli chi donat cosa de papai”. Ma aici “no andaus de peruna parti”, at insistiu. Anzis castienduru is contus si currit bia sa calada. Is numurus funt spantosus: “Centu miliardus, custu guvernu nd’at pagau binti e atrus otanta funt de pagai, ma totus ant papau e a pustis si ndi funt pesaus de sa mesa”, at incurpau ancora su ministru.

 

 

Màuru Mura

 

 

Lunis su cuatru de cabidanni de su 2023

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_Giorgetti