“Connosciu Mateu Messina Denaro de candu fustis piciocheddus. Sa domu aunia biviat dd’apu comporada deu cun su dinari su”.

Po cussus chi scint is cosas funt custus is fueddus chi Andria Bonafede, su geometra de Campobello de Mazara chi at agiudau su boss acapiau s’atra dì a pustis chi po trint’annus non si faiat agatai, at nau a is indagadoris.

Sessant’annus de lompiri in su mesi de Santu Gaine, annomingiau in bidda sua “capellone”, poita at cumentzau de piciocheddu a perdiri is pilus e oi giai non di tenit prus, Bonafede, cussu beru, no assimbigliat po nudda a Mateu Messina Denaro, ma ddi est amigu meda. Is dus si connoscint de piticus, e su babbu de su boss, “don Ciccio” fut in relatas mannas cun su tziu de Andria, Lionardu Bonafede, connotu comenti de Nardo, ca fut capu mafia de Campobello, e s’est mortu dus annus a immoi.

Bonafede, coiau e separau, cun sa pobidda at tentu tres figlius chi de tempus meda bivint in s’Italia de sus, in is annus at trabagliau in s’Evergrren srl servitzius ambientalis, sociedadi de s’aliga de Campobello. Ma, in is urtimus tempus, fut, cuasi, diventau una pantuma fintzas issu: domu e trabagliu, chentza si amostai tropu in giru, e andendu pagu de is duas sorris, Mariella cun Angelina. Si biat feti calencunu merì cun su zigarru in buca po portai a passillai su cani.

E aici, cun is documentus de Bonafede, “U siccu”, feti cambienduru sa fotografia, est andau a innanti in is urtimus annus, comenti unu cale chi siat.

Po non essiri acapiau, eris Bonafede at cumentzau a nai calencuna cosa: “Connosciu Messina Denaro de candu fustis piciocheddus e apu comporau a nomini miu, cun bintimila eurus chi m’at donau issu, sa domu chi s’agatat in orruga Santu Idu”, aunia su boss mafiosu at biviu de un’annu a-i cust’ala, at nau a is magistraus.

Po cantu pertocat sa carta de identidadi, agatada in buciacas de Messina Denaro, a nomini de Andria Bonafede, ma cun sa fotografia de su boss, una cica lestra at fatu torrai a agatai s’originali de su 2016. E custu, po cussu chi narant in su Cumunu de Campobello de Mazara, fait pensai ca su documentu dd’at donau, cun totu is regulas, su matessi Cumunu, e sa fotografia de Messina Denaro est stetia manigiada in atrus tempus. Abarrat de cumprendiri chi apat postu su timbru de su Cumunu in sa fotografia de su boss.

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su 18 de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://www.tgcom24.mediaset.it/2023/video/messina-denaro-chi-e-andrea-bonafede_59962744-02k.shtml