“Torradindi in Barbagia”: custu su cumbidu rivolgiu in s’aposentu de su consigliu comunali de Fiumicinu de is bancus de sa Giunta a Pierpaula Meloni, chi est in s’opositzioni, nascia e pascia in Cuglieri, ma disterrada de bint’annus in sa citadina de su Latzio, aunia est meri de una butega.

A contai cussu chi est sussediu, cenarba passada, est sa matessi picioca sarda: “Fustis fueddendu de sa programatzioni – spiegat sa Meloni – e nosu de s’opositzioni eus presentau 175 curretzionis chi ant poderau sa magiorantzia in s’aposentu finas a is tres e su noti. Ma intru de sa ‘cuntierra’ est sussediu cussu chi non si podit creiri. Depiat essiri una relata democratiga e civili, ma aici no est stetiu”. Comenti si podit biri finas de is registratizionis, de parti de s’assessora a sa cultura Bolentina Torresi funti lompius is fueddus macus “torradindi in Barbagia”. Unu cumbidu chi est lompiu a pustis chi Pierpaula Meloni est intervennia chiestionendu de unu caminu de “street art”, ponendu comenti de modellu finas Orgosolo e is murales.

Indenanti a sa curpa, cumpartzia in is social, s’assessora at nau: “No apu nau nudda de su cali issa scrit, sonumancu po comenti ddu narat. Cumprendu ca s’opositzioni depat insugliai e strumentalizai, ma depit essiri onesta cunfroma a is citadinus chi ligint”. E dapoi at sighiu: “Sa beridadi andat contada beni e totu, ma cumprendu ca non seis abituaus. Non tengiu gana e tempus de chistionai de custu, tengiu de fairi meda po sa Cumuna de Fiumicinu e non feti”.

Finas su sindigu, Màriu Bacini, chi est stetiu, in su tempus passau, ministru, deputau e sedadori, segat a curtzu: “Pediri scusa a is sardus? No apu tentu manera de intendiri custus fueddus e non possu donai unu paris de giuditziu”.

Tandu sa Meloni torrat a nai: “Non cicu scusas po mimi, ma po is sardus totu: a issus tocat a pediri scusa. S’assessora Torresi iat depiri connosciri meglius sa Barbagia, e sa genit spantosa chi dda bivit, a innantis de chistionai. Est de macus a nai fueddus de aici in su 2023. Ap’a pediri is scusas uficialis in su consigliu comunali benienti”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su binti de mesi de Idas de su 2023

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://archidiap.com/opera/nuovo-municipio-del-comune-di-fiumicino/