Una cundenna a bintun’annus de presoni. Custa sa decisioni de sa Corti de Assise de Casteddu po Giorgiu Meneghel, su massaiu de cincuantacuatr’annus de Zeddiani, chi, su mengianu chissi de su cincu de friargiu de ocannu passau, at bociu a corpus de marteddu sa pobidda Taniela Cadeddu, chi iat lompiu is cincuantun’annus e teniat arreiginis de Cabras.

Sa Corti de Assise, cumandada de su giuigi Giuanni Massidda, cun a su costau Stevana Selis, at arreconnotu is giustificatzionis de su casu cun sa curpa grai po s’acapiu de essiri pobiddu e pobidda, e no est stetiu arreconnotu perunu strobbu de conca po su massaju. Aici comenti fut stetiu pediu de su pubricu ministeru Sara Ghiani chi boliat una cundenna a binticuatr’annus de presoni, ponendu in evidentzia su tempus de suferentzia manna chi fut bivendu Meneghel, sa manera chi at afrontau su processu e finas sa manera de collaboratzioni cun sa giustissia de inderetura.

Po sa mama, unu fradi e una sorri de Taniela Cadeddu, assistius de s’abogau Vito Zotti, c’at essi finas una parti in dinari, chi a dogna manera no ant a fairi a torrai a biviri sa picioca.

Giorgio Meneghel, difendiu de s’abogau Francisca Accardi, candu at scipiu de su distinu chi ddu aspetaiat fut cuasi spantau. De inderetura, e finas intru de su processu, at sempiri nau ca “non podiat pediri perunu perdonu po cussu chi iat fatu”.

Totu fut sussediu su cincu de friargiu de su 2022. Sa picioca fut dromia in su letu de sa domu insoru in s’orruga de Roma, candu Meneghel dd’at pigada a corpus de marteddu, cun tres corpus, a conca. Is segus at tzerriau sa giustissia contendu de airi bociu sa pobidda. Meneghel at sempiri amitiu is curpas suas, cumprendendu inderetura cussu chi iat fatu, ma finas nendu ca po issu “fut sa sola cosa de fairi”. Po immoi no est beniu a pigliu perun’arregioni crara, Meneghel at feti fueddau de unu tempus dificili chi fut traessendu, intru de problemas de dinari e de saludi, cun sa timoria de non ce dda fairi a andai a innantis.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su seti de mesi de Idas de su 2023

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

Foto: https://www.lamiasardegna.it/zeddiani.htm