Arriolu mannu in Sorso, a pustis chi eriseru in is scolas de sa bidda si funt connotus is numurus de is piciocheddus impestaus de su Covid 19. Intru de sa scola elementari de Santa Maria e sa scola media intregada a Girolamu Cappai funt trintases cussus chi funt positivus.

Serrada sa scola de Santa Maria e totu is discientis, chi funt 241, cun finas is professoris depint abarrai serraus in domu. Eriseru a mengianu tamponi po totus in Sassari e is arresurtaus s’ant a connosciri in custas oras. Invecias is scolas medias Cappai incungiamentu feti po una pariga de classis e s’at a sighiri cun sa Dad.

“Una nova chi nos arriolat meda e chi non s’aspetiaus – narat su sindigu de Sorso Fabritziu Demelas -. S’aministratzioni comunali s’est movia inderetura cun s’Ats po sighiri is regulas. Imoi aspetaus su chi ant a nai is tamponis. Est a nai, a dogna manera chi su virus est sempiri presenti, intru de chini no at fatu su vacinu, e massimamenti is is giovunus e in is pipius. Sa genti depit abarrai trancuilla e sighiri is regulas chi connosceus beni. Prus che a totu sa spera est chi totus facant su vacinu.

In su fratempus calat, in Sardigna, su numuru de is impestaus ma bessit sa percentuali de su 1,5% a su 1,9%. Sa nova bona de eriseru est ca non teneus mortus, ma bessint su numuru de chini intrat in is spidalis e abarrat oguali, invecias, cussu de chini s’agatat in terapia intensiva.

Custus is numurus: 164 is impestaus nous in pissu de 2.495 chi ant fatu su tamponi; cussus chi s’agatant in is terapias intensivas funt trexi e in is atrus aposentus corantases; in 2.459 funt incungiaus in domu.

Un’annu a eriseru, su 25 de Sant’Andria de su 2020, su bulletinu regionali fut custu: 351 impestaus nous, ses mortus, 515 a intru de is spidalis e 76 in is terapias intensivas.

Andaiat peus, ma non fait galu a s’allirgai!

 

 

Màuru Mura

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Sorso#/media/File:Sorso_-_Panorama_(02).JPG