Est stetia acapiada Martina Gentile, figlia de sa maista Laura Bonafede, sa femina chi po annus at tentu relatas cun su boss mafiosu Mateu Messina Denaro, acapiau su 16 de gennargiu de ocannu e mortu in presoni, in L’Aquila, po curpa de unu cancaru su 25 de cabudanni de ocannu etotu. Is curpas po sa picioca funti cussas de airi favoressiu su boss candu fut latitanti.

In is cunfrontis de Martina Gentile, chi su pardinu intendiat comenti de una figlia, sa Procura de Palermo iat giai pediu su impresonamentu, ma su Gip non iat tentu in cunsideru totu custu poita ddi pariat ca non ci funt curpas bastantis. Immoi, a pustis de materiali investigativu nou, gratzias a s’indagu de is carabineris, su giuigi at cumandau s’acapiu, ma chena dda portai in presoni. Feti lassendudedda in domu.

Po cussu chi pensant is magistraus, Martina Gentile – de sa cali Mateu Messina Denaro fueddaiat, in manera galana, in is orrugus de paperi chi dd’ant agatau – iat airi tentu unu ruolu mannu in issu de sa currispundentzia de su boss, candu fut bandidendu, aprofitendu de sa relata sua cun d’un’atra femina acanta de su boss, Lorena Lanceri, acapiada finas custa paris a su pobiddu in is mesis passaus. Lanceri, ritennia de sa giustissia comenti de una de is prus strintas agiudantis de su boss de Castelvetrano, donaiat a sa picioca is messagius scritus de su capumafia e Gentile ddus faiat lompiri a chini de doveri, intru de custas mama sua etotu, Laura Bonafede.

Su scambiu, prus de una borta, sussediat in su studiu de s’architetu e assessori beciu a s’Urbanistica de su Cumunu de Campobello de Mazara aunia is duas feminas trabagliaiant.

S’indagada, in codici lamada de Messina Denaro Tan o Tany, cumpartziat cun su boss e cun is atrus chi funt in s’ingiriu una manera de chistionai po atacai s’identidadi  de is personis chi agiudaiant a Messina Denaro in totu su tempus chi est stetiu latitanti.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su ses de mesi de Idas de su 2023

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Messina_Denaro#/media/File:Foto_segnaletica_di_Matteo_Messina_Denaro_(2023).jpg