“Ddu scia chi iat essi stetiu dificili meda” ghiai s’Italia in d’unu tempus dificili su matessi, ma “cunfroma a Draghi possu contai in d’una magiorantzia crara, unu programa chi est de totus e in is votus de sa genti” e “po custu sciu ca custu guvernu at a durai a longu, finas a s’acabbu de sa legisladura”.

Nd’est segura su presidenti de s uconsigliu Giorgia Meloni, chi a pustis unu mesi de sa formatzioni de su guvernu ndi chistionat cun su Corriere della Sera.

“In s’ordinamentu italianu feti una personi non podit fairi sa diferentzia, narat, serbit totu sa scuadra”.

“Sa dimostratzioni est in sa manovra chi eus fatu: teniaus pagu dinari e, totu paris – sighit a nai – eus decidiu aunia ddas ponni. Intru de mesu de sa manovra finantziaria si podint ligiri ca eus donau prioridadi: su pesamentu de s’economia, atentzioni a su tabagliu, a partiri de sa seguresa de su sistema produtivu contras s’energia chi benit a costai sempiri de prus. Eus donau sinnalis crarus cun sa tassatzioni in is premius de produtzioni, su fiscu po chini trabbagliat po contu sou, nd’eus tirau de mesu impostas chi non serbiant a nudda, e s’agiudu a is familias po unu miliardu e mesu de euros. E in segus s’atentzioni manna a chini tenit pagu dinari. Calencunu est abarrau a buca oberta de is scioberus de su guvernu chi, si naraiat, depiat favoriri is erricus: nosu invecias eus scioberau de agiudai sa genti prus pobora e donai prus sustantzia a cussus de mesu. Su messagiu chi boleus donai est custu: s’errichesa non dda fait su Stadu, ma is impresas cun i trabagliadoris insoru. Su Stadu podit feti agiudai, abarrai a su costau de chini, in d’unu tempus aici, fait de totu po nono carrumbulai prus a basciu”.

Cussu chi est sussediu in Ischia non podit essiri scaresciu e po custu “in su Consigliu de is ministrus eus pigau un impignu: a intru de ocannu aprovai su Pianu natzionali po su mudamentu climaticu”.

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Martis, su 29 de Sant’Andria de su 2022

 

 

 Foto: https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/governo-giorgia-meloni_56783172-202202k.shtml