Sa Lega pedit unu ministeru po sa Familia e sa natalidadi. Ddu at annuntziau su segretariu Mateu Salvini eris in un’atobiu a ecas serradas cun is militantis de Varese in Saronno, comenti est bessiu a campu de un’audiu “furau”: “Po cantu pernsu deu ap’a pediri po sa Lega calencunu ministeru comenti cussu po sa Familia e sa natalidadi, poita abbisongiat a torrai a ponni a su mundu figlius chena tenni perunu problema”.

Ddu fait sciri fintzas su caputruma leghista a suSenau Massimilianu Romeo: “Cun custu guvernu chi est pesendusì sa spera est cussa de fairi is progetus chi in Parlamentu eus, prus de una borta, sustenniu, cichendu de sighiri s’esempiu de is politigas de su Trentinu Alto Adige, sa Regioni aunia nascint prus pipius de totu s’orrestu de s’Italia.

Cantu, invecias, a is bogis chi a Fradis d’Italia no iat essiri agradessiu Salvini ministru de sa Lega si narat ca “non ci funt, funt feti faulas”: “Seus tratendu, seus decidendu. Comenti non ci funt obrigus o beridadis, non connosceus perunu ‘diktat’ – crarit sempiri Romeo –, ma s’autonomia est una bataglia chi sa Lega portat a innanti. Autonomia e presidentzialismu in su programa eletorali de su centrudrestra funt chistionis centralis de portai a domu”.

Po cantu pertocat su fatu de ponni in su guvernu chi at lompiri prus genti tecnica no acapiada a is partidus, po sa Lega: “Prus su guvernu est politigu meglius est: sa politiga depit donai is andalas, is tecnicus depint agiudai donendu una manu po biri fatus is progetus”, aciungit sempiri Romeo.

Sa Lega iat agradessiri meda su ministeru po is Affari regionali, autonomie e riforme e, assegurat Romeo, “at essi garantzia de stabilidadi po su guvernu e po su Stadu”.

Sa bocia est in manus de sa Meloni, ddu scint is leghistas puru, e fintzas a candu issa non at a decidiri a Salvini e a is piciocus de sa Lega no abarrat che pediri e tenni calencuna pensada.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Mercuris, su doixi de Santu Aine de su 2022

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto: https://www.corriere.it/politica/22_ottobre_07/governo-l-audio-rubato-salvini-alla-lega-ministero-famiglia-cfd54b04-4621-11ed-a046-56d63cd263b3.shtml